Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Kadov.

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015, č.j.:MPSV-UP/17516/15/ST
Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti. Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci v letech 2014 - 2015?
Min.doba zveřejnění od 28.07.2015 do 28.08.2015.

Rozhodnutí o uzavírce při Rally Agropa 2015
Rozhodnutí o povolení uzavírky, přechodnoá úprava provozu na pozemních komunikacích a mapa uzavírek při Rally Agropa 2015 dne 8.8.2015
Min.doba zveřejnění od 28.07.2015 do 08.08.2015.

ROZHODNUTÍ hejtmana Jihočeského kraje č. 1/2015 ze dne 24. 7. 2015 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
OBDOBÍ ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU na dobu od 13.00 hod. 24. 07. 2015 do odvolání z důvodu mimořádných klimatických podmínek způsobených déletrvajícím suchem na území kraje v důsledku vysokých teplot a dlouhodobé absence dešťových srážek.
Min.doba zveřejnění od 24.07.2015 do 16.08.2015.

Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03
Dokumenty v souvislosti s Programem zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03
Min.doba zveřejnění od 20.07.2015 do 20.08.2015.

Oznámení o konání OZ 6 / 2015
Veřejné VI. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 23.7.2015 od 19.00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 10.07.2015 do 23.07.2015.

Exekuční příkaz č. j.: 99 EX 8676/2007-5
Soudní exekutor vydává Exekuční příkaz a rozhodl o provedení exekuce.
Min.doba zveřejnění od 03.07.2015 do 19.07.2015.

Dražební vyhláška č. j.: 099 EX 8676/07-102
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku.
Min.doba zveřejnění od 03.07.2015 do 19.07.2015.

Záměr nakládání s obecním majetkem - červen 2015
Obecní úřad v Kadově oznamuje záměr nakládání s obecním majetkem.
Min.doba zveřejnění od 26.06.2015 do 13.07.2015.

Oznámení o konání OZ 5 / 2015
Veřejné V. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 25.6.2015 od 19.00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 17.06.2015 do 25.06.2015.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje červen 2015
Ve čtvrtek 25.června 2015 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 17. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 15.06.2015 do 25.06.2015.

Opatřením obecné povahy č. 1 / 2015 č. j.: KUJCK 42685/2015/OZZL
Krajský úřad Jihočeský kraj vydává výjimku ze základních podmínek ochrany bobra evropského.
Min.doba zveřejnění od 10.06.2015 do 26.06.2015.

Opatřením obecné povahy č. 1 / 2015 č. j.: KUJCK 42688/2015/OZZL
Krajský úřad Jihočeský kraj vydává výjimku ze základních podmínek ochrany bobra evropského.
Min.doba zveřejnění od 10.06.2015 do 26.06.2015.

Výzva „Nová fasáda na bývalé obecní škole v Kadově“
Obec Kadov Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Nová fasáda na bývalé obecní škole v Kadově“.
Min.doba zveřejnění od 10.06.2015 do 24.06.2015.

Oznámení o konání OZ 4 / 2015
Veřejné IV. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 4.6.2015 od 19.00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 28.05.2015 do 04.06.2015.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMOOS za r. 2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro Svazek měst a obcí okresu Strakonice za období 1.1.2014 - 31.12.2014.
Min.doba zveřejnění od 25.05.2015 do 10.06.2015.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - květen 2015
Obec Kadov Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Nová fasáda na bývalé obecní škole v Kadově“
Min.doba zveřejnění od 15.05.2015 do 29.05.2015.

Veřejná vyhláška od FÚ pro Jihočeský kraj č. j.: 1116813/15/2200-11460-301165
Finanční úřad pro Jihočeský kraj oznamuje Veřejnou vyhláškou, že je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam.
Min.doba zveřejnění od 30.04.2015 do 02.06.2015.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za r. 2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO SOB za rok 2013, KUJCK 30781/2014 OEKO - PŘ.
Min.doba zveřejnění od 30.04.2015 do 15.05.2015.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu SOB za r. 2014
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 31.12.2014.
Min.doba zveřejnění od 30.04.2015 do 15.05.2015.

Komentář k hodnotící zprávě za r. 2014
Komentář k hodnotící zprávě za rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 30.04.2015 do 15.05.2015.

Hodnotící zpráva závěrečného účtu za DSO Blatenska za r. 2014
"Hodnotící zprávy za rok 2014 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu" za DSO Blatenska Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 28.04.2015 do 15.05.2015.

Záměr nakládání s obecním majetkem - duben 2015
Obecní úřad v Kadově oznamuje záměr nakládání s obecním majetkem.
Min.doba zveřejnění od 24.04.2015 do 11.05.2015.

Závěrečný účet DSO Radina za r. 2014
Závěrečný účet DSO Radina za rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 16.04.2015 do 02.05.2015.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Radina 2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Radina za rok 2014
č. j.: EK/1520/14
Min.doba zveřejnění od 16.04.2015 do 02.05.2015.

Oznámení o konání OZ 3 / 2015
Veřejné III. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 23.4.2015 od 19.00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 16.04.2015 do 23.04.2015.

Závěrečný účet SMOOS za r. 2014
Závěrečný účet Svazeku měst a obcí okresu Strakonice za rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 13.04.2015 do 29.04.2015.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje na duben 2015
Ve čtvrtek 16. dubna 2015 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 16. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 08.04.2015 do 16.04.2015.

Projednání Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS Blatensko, o.p.s.
Dokument Místní akční skupiny Blatensko, o.p.s.
Min.doba zveřejnění od 03.04.2015 do 18.04.2015.

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY sp.zn.: 14VH5387/2015-15120
Ministerstvo zemědělství vydává NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ LABE
Min.doba zveřejnění od 01.04.2015 do 22.06.2015.

Veřejná vyhláška č.j.: 18198/2015-MZE-15120
OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK
Min.doba zveřejnění od 01.04.2015 do 22.06.2015.