NOVINKY - ÚŘEDNÍ DESKA

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 583/2019
MěÚ Blatná, odbor dopravy zveřejňuje Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Mračov
Min.doba zveřejnění od 15.01.2019 do 31.01.2019.

Oznámení územního řízení od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 335/2019
MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování zveřejňuje Oznámení zahájení územního řízení na veřejné osvětlení – Vrbno, spis.zn.: OVÚP/13749/2018/KK
Min.doba zveřejnění od 15.01.2019 do 31.01.2019.

Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 14.6.2018
Smlouva o poskytnutí dotace společnosti Prevent 99 z.ú.
Min.doba zveřejnění od 12.07.2018 do 12.07.2021.

Schválený závěrečný účet SOB za rok 2017
Schválený závěrečný účet SOB za rok 2017 včetně příloh
Min.doba zveřejnění od 26.06.2018 do 30.06.2019.

Schválený závěrečný účet SMOOS za rok 2017
Závěrečný účet DSO SMOOS za rok 2017 byl schválen Valnou hromadou SMOOS dne 5. 6. 2018
Min.doba zveřejnění od 11.06.2018 do 11.06.2019.

POSLEDNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Výpis z Usnesení z I. Ustavujícího zasedání konaného dne 26. 10. 2018
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 26. 10. 2018 od 18,00 hodin v obřadní síni v bývalé škole v Kadově

NEJBLIŽŠÍ AKCE

Dětský maškarní bál v Kadově 9.2.2019
Pozvánka na dětský maškarní bál do Kadova

INFORMACE, POZVÁNKY

Nová pojízdná prodejna 2019
Nová pojízdná prodejna, která je ve vlastnictví DSO Horažďovicko a provozovatelem je pan Daniel Motlík ze Sušice, zajišťuje nadále služby i v našem Lnářském Málkově.

Informace k dani z nemovitých věcí na rok 2019
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2019 pro obec Kadov

První ptačí hodinka - prosinec 2019
Výchovná hra pro veřejnost

Počasí

NOVINKY - UDÁLOSTI V OBCI

29.09.2018
Viklanský pouťový fotbalový trurnaj 29. 9. 2018
V sobotu 29. 9. 2018 proběhl Viklanský pouťový turnaj v malé kopané v Kadově.


15.08.2018
Ošetření "Lip Svobody" v Kadově na návsi očima občanů 15. 8. 2018
Dne 15.srpna 2018 v 9.30 hodin jsme si vyslechli přednášku o práci arboristů.


12.08.2018
Divadlo ToTeM z Mračova 12. 8. 2018
V neděli 12. 8. 2018 zahrálo Divadlo ToTeM z Mračova indiánskou pohádku „Dcery Matky Země“


11.08.2018
Koncert v kostele sv. Václava v Kadově 11. 8. 2018
V sobotu dne 11.srpna 2018 proběhl v kostele sv. Václava v Kadově již 11. koncert varhanní a duchovní hudby.


11.08.2018
Historie a stav varhan v kostele v Kadově 11. 8. 2018
V letošním roce jsme si v Kadovském kostele sv. Václava připomněli velmi významné výročí: 250 let od vysvěcení zdejších varhan.


07.07.2018
Rybářské závody ve Lnářském Málkově dne 7. 7. 2018
V sobotu 7. 7. 2018 pořádal Sbor dobrovolných hasičů ve Lnářském Málkově rybářské závody na rybníčku na návsi.


16.06.2018
Setkání důchodců 16. 6. 2018
V sobotu 16. června proběhlo tradiční Setkání důchodců v tělocvičně bývalé školy v Kadově.


02.06.2018
Dětský den 2. 6. 2018
V sobotu 2. června 2018 proběhl velmi povedený Dětský den na téma Ryby a rybáři.


08.03.2018
Hořec hořepník 8. 3. 2018
V rámci programu "Péče o krajinu" chráníme hořec hořepník