Úřední deska

Úřední deska obce Kadov.

Dokumenty zveřejňované dle zákona o obcích na úřední desce.

Schválené rozpočty, schválené rozpočtové výhledy, schválená rozpočtová opatření a schválené závěrečné účty Obce Kadov jsou trvale elektronicky zveřejněny v části ROZPOČTY. V listinné podobě v kanceláři OÚ Kadov.

 

Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem - aktualizováno 18.4.2019
Min.doba zveřejnění od 18.04.2019 do 31.12.2023.

Návrh závěrečného účtu SOB za rok 2018
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Blatenska za rok 2018 včetně příloh
Min.doba zveřejnění od 18.04.2019 do 29.05.2019.

Valná hromady SOB 29.5.2019
Pozvánka na jednání Valné hromady SOB, které se bude konat ve středu dne 29. května 2019 od 14,15 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blatná
Min.doba zveřejnění od 18.04.2019 do 29.05.2019.

Záměry schválené Zastupitelstvem obce Kadov ze dne 15.4.2019
Záměry schválené Zastupitelstvem obce Kadov
Min.doba zveřejnění od 15.04.2019 do 30.04.2019.

Jmenování zapisovatelů OVK pro volby do EP konané 24. a 25.5.2019
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu konané 24. a 25.5.2019
Min.doba zveřejnění od 12.04.2019 do 25.05.2019.

Návrh závěrečného účtu DSO Radina za rok 2018
Návrh závěrečného účtu DSO Radina za rok 2018 včetně příloh
Min.doba zveřejnění od 08.04.2019 do 24.04.2019.

Veřejná vyhláška č.j.: 18918/2019-MZE-16212
Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství
Min.doba zveřejnění od 04.04.2019 do 31.12.2022.

Návrh změny č. 1 územního plánu Kadov ze dne 2.4.2019
OÚ Kadov vydává Veřejnou vyhlášku - Návrh změny č. 1 územního plánu Kadov
Min.doba zveřejnění od 02.04.2019 do 13.05.2019.

Informace pro voliče k žádosti o vydání voličského průkazu pro volby do EP konané 24. - 25.5.2019
Informace pro voliče k žádosti o vydání voličského průkazu včetně žádosti pro volby do EP konané 24. - 25.5.2019
Min.doba zveřejnění od 25.03.2019 do 22.05.2019.

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do EP konaných ve dnech 24. a 25.5.2019
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. a 25.5.2019
Min.doba zveřejnění od 25.03.2019 do 25.05.2019.

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019
Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019
Min.doba zveřejnění od 25.03.2019 do 22.05.2019.

Výzva 3. PRV MAS Blatensko, o.p.s. ze dne 18.2.2019
MAS Blatensko, o.p.s. vyhlašuje dne 18. 2. 2019 výzvu č. 3 do Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.
Min.doba zveřejnění od 12.02.2019 do 24.06.2019.

Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 8.1.2019 o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu
Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 8.1.2019 o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu, které se konají 24. a 25.5.2019
Min.doba zveřejnění od 24.01.2019 do 25.05.2019.

Schválený rozpočet SOB na rok 2019
Schválený rozpočet Svazku obcí Blatenska na rok 2019
Min.doba zveřejnění od 21.12.2018 do 31.01.2020.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu SOB na období 2020 – 2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Blatenska na období 2020 – 2022 dle zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
Min.doba zveřejnění od 21.12.2018 do 31.01.2020.

Schválený rozpočet DSO Radina Velký Bor na r. 2019
Schválený rozpočet DSO Radina Velký Bor na rok 2019
Min.doba zveřejnění od 18.12.2018 do 31.01.2020.

Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 14.6.2018
Smlouva o poskytnutí dotace společnosti Prevent 99 z.ú.
Min.doba zveřejnění od 12.07.2018 do 12.07.2021.

Schválený závěrečný účet SOB za rok 2017
Schválený závěrečný účet SOB za rok 2017 včetně příloh
Min.doba zveřejnění od 26.06.2018 do 30.06.2019.

Schválený závěrečný účet SMOOS za rok 2017
Závěrečný účet DSO SMOOS za rok 2017 byl schválen Valnou hromadou SMOOS dne 5. 6. 2018
Min.doba zveřejnění od 11.06.2018 do 11.06.2019.

Smlouva o zápůjčce mezi SOB a MAS Blatensko, o. p. s. - březen 2018
Poskytnutí krátkodobé návratné finanční výpomoci z rozpočtu SOBu (půjčka 150.000,- Kč) MAS Blatensko na dobu určitou
Min.doba zveřejnění od 20.03.2018 do 20.03.2021.

Smlouva o zápůjčce mezi SOB a MAS Blatensko, o. p. s.
Smlouva o zápůjčce mezi Svazkem obcí Blatenska a Místní akční skupinou Blatensko, o.p.s.
Min.doba zveřejnění od 26.08.2016 do 26.08.2019.

Informace, pozvánky

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu - 27.4.2019
V sobotu 27. dubna 2019 proběhnou v obcích svozy nebezpečného a velkoobjemového odpadu a elektrošrotu.

Svoz elektrošrotu 27.4.2019
V sobotu 27.4.2019 se v našich obcích uskuteční sběr elektrošrotu

Sbírka Diakonie Broumov 27.4.2019
Sbírka sociálního družstva Diakonie Broumov proběhne dne 27.4.2019

Zápis do MŠ Blatná, Vrchlického na šk. r. 2019/2020 - 2.5.2019
Oznámení o konání zápisu pro školní rok 2019 - 2020 v MŠ Blatná, Vrchlického, který proběhne ve čtvrtek 2.5.2019 od 8:00 do 16:00 hodin.

Kultura v Blatné - duben 2019
Přehled kulturních akcí v městě Blatná

Kapela Odyssea v areálu Zofi 18.5.2019
Pozvánka na rockovou taneční zábavu do areálu Zofi Kadov

Termíny svozu popelnic 11.3. - 7.10.2019
Od pondělka 11. března 2019 bude zahájen letní čtrnáctidenní svoz KO. Svozy budou probíhat každé liché pondělí

Informace o letním dětském táboře Vrbno ze dne 12.2.2019
Informace o letním dětském táboře včetně kontaktů

Poslední usnesení zastupitelstva

Výpis z Usnesení z I. Ustavujícího zasedání konaného dne 26. 10. 2018
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 26. 10. 2018 od 18,00 hodin v obřadní síni v bývalé škole v Kadově