Úřední deska

Úřední deska obce Kadov.

Dokumenty zveřejňované dle zákona o obcích na úřední desce.

Schválené rozpočty, schválené rozpočtové výhledy, schválená rozpočtová opatření a schválené závěrečné účty Obce Kadov jsou trvale elektronicky zveřejněny v části ROZPOČTY. V listinné podobě v kanceláři OÚ Kadov.

 

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 2.10. a 3.10.2020
Oznámení starostky o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 2.10. a 3.10.2020
Min.doba zveřejnění od 18.09.2020 do 03.10.2020.

Záměr nakládání s majetkem obce ze dne 16.9.2020
Záměry schválené Zastupitelstvem obce Kadov
Min.doba zveřejnění od 16.09.2020 do 02.10.2020.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 13272/2020
Městský úřad Blatná, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích spis. zn.: MUBL 12726/2020/OD
Min.doba zveřejnění od 11.09.2020 do 27.09.2020.

Jmenování zapisovatele OVK pro volby do zastupitelstev krajů a volby do Senátu Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 2. a 3.10.2020
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů a volby do Senátu Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 2. a 3.10.2020
Min.doba zveřejnění od 19.08.2020 do 03.10.2020.

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 2. a 3. října 2020
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 2. a 3. října 2020
Min.doba zveřejnění od 13.08.2020 do 03.10.2020.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 2. a 3. října 2020
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 2. a 3. října 2020
Min.doba zveřejnění od 13.08.2020 do 03.10.2020.

Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 9.4.2020 o vyhlášení voleb do Senátu ČR a o vyhášení voleb do zastupitelstev krajů
Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 9.4.2020 o vyhlášení voleb do Senátu České republiky a o vyhášení voleb do zastupitelstev krajů
Min.doba zveřejnění od 05.08.2020 do 03.10.2020.

Schválený závěrečný účet DSO SMOOS za rok 2019
Závěrečný účet byl schválen Valnou hromadou SMOOS dne 30.6.2020
Min.doba zveřejnění od 03.07.2020 do 30.06.2021.

Schválený závěrečný účet SOB za rok 2019
Schválený závěrečný účet SOB za rok 2019 včetně povinných příloh
Min.doba zveřejnění od 26.06.2020 do 01.07.2021.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 63920/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH22476/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 09.12.2019 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 41508/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává Veřejnou vyhlášku - Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH17445/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 30.08.2019 do 31.12.2022.

Darovací smlouva mezi SOB a Prevent 99 ze dne 29.5.2019
Podpis smlouvy byl odsouhlasen na VH SOB dne 29.05.2019
Min.doba zveřejnění od 19.07.2019 do 19.07.2022.

Schválený aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu SOB na období 2020 - 2022
Schválený aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Blatenska na období 2020 - 2022
Min.doba zveřejnění od 18.06.2019 do 31.01.2023.

Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem - aktualizováno 14.5.2020
Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
Min.doba zveřejnění od 18.04.2019 do 31.12.2023.

Veřejná vyhláška č.j.: 18918/2019-MZE-16212
Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství
Min.doba zveřejnění od 04.04.2019 do 31.12.2022.

Smlouva o poskytnutí dotace ze dne 14.6.2018
Smlouva o poskytnutí dotace společnosti Prevent 99 z.ú.
Min.doba zveřejnění od 12.07.2018 do 12.07.2021.

Smlouva o zápůjčce mezi SOB a MAS Blatensko, o. p. s. - březen 2018
Poskytnutí krátkodobé návratné finanční výpomoci z rozpočtu SOBu (půjčka 150.000,- Kč) MAS Blatensko na dobu určitou
Min.doba zveřejnění od 20.03.2018 do 20.03.2021.

Informace, pozvánky

Rozpis svozů KO od 6.4. do 5.10.2020
Od pondělka 6. dubna 2020 bude zahájen letní čtrnáctidenní svoz KO Svozy budou probíhat každé liché pondělí

Přístupnost internetových stránek - nová metodika ze dne 17.9.2020
Přístupnost internetových stránek - nová metodika

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 23.9.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 23.9.2020 v době 8:00 - 18:00

Kulturní akce v Blatné - září 2020
Přehled kulturních akcí v Blatné

RETROHRÁTKY s miminky a kočárky
Muzeum Lamnerská stezka Žihobce 25.5. - 25.9.2020Poslední usnesení zastupitelstva

Výpis z Usnesení z I. Ustavujícího zasedání konaného dne 26. 10. 2018
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 26. 10. 2018 od 18,00 hodin v obřadní síni v bývalé škole v Kadově