Úřední deska

Úřední deska obce Kadov.

Dokumenty zveřejňované dle zákona o obcích na úřední desce.

Schválené rozpočty, schválené rozpočtové výhledy, schválená rozpočtová opatření a schválené závěrečné účty Obce Kadov jsou trvale elektronicky zveřejněny v části ROZPOČTY. V listinné podobě v kanceláři OÚ Kadov.

 

Oznámení o konání OZ 5 / 2018
Veřejné V. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 31. 5. 2018 v 19:00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 23.05.2018 do 31.05.2018.

Rozhodnutí od MěÚ Blatná č. j.: MUBL 5300/2018
MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování vydává Územní rozhodnutí o umístění stavby spis. zn.: OVÚP/3460/2018/KK
Min.doba zveřejnění od 17.05.2018 do 02.06.2018.

Návrh závěrečného účtu SMOOS za rok 2017
Návrh závěrečného účtu pro Svazek měst a obcí okresu Strakonice za rok 2017
Min.doba zveřejnění od 17.05.2018 do 02.06.2018.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 dobrovolného svazku obcí SOB
Min.doba zveřejnění od 30.04.2018 do 06.06.2018.

Veřejná vyhláška od FÚ pro Jihočeský kraj č. j.: 1112217/18/2200-11460-301165
Finanční úřad pro Jihočeský kraj oznamuje, že jsou zpřístupněny k nahlédnutí hromadné předpisné seznamy
Min.doba zveřejnění od 25.04.2018 do 28.05.2018.

Smlouva o zápůjčce mezi SOB a MAS Blatensko, o. p. s. - březen 2018
Poskytnutí krátkodobé návratné finanční výpomoci z rozpočtu SOBu (půjčka 150.000,- Kč) MAS Blatensko na dobu určitou
Min.doba zveřejnění od 20.03.2018 do 20.03.2021.

MAS Blatensko, o.p.s zveřejňuje 2. Výzvu k předkládání žádostí o dotaci v PRV - únor 2018
Zveřejněná 2. Výzva k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020
Min.doba zveřejnění od 28.02.2018 do 29.06.2018.

Schválený rozpočet SOB na rok 2018
Schválený rozpočet Svazku obcí Blatenska na rok 2018
Min.doba zveřejnění od 21.12.2017 do 31.03.2019.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu SOB na 2019 - 2021
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Blatenska na 2019 - 2021
Min.doba zveřejnění od 21.12.2017 do 31.03.2019.

Smlouva o zápůjčce mezi SOB a MAS Blatensko, o. p. s.
Smlouva o zápůjčce mezi Svazkem obcí Blatenska a Místní akční skupinou Blatensko, o.p.s.
Min.doba zveřejnění od 26.08.2016 do 26.08.2019.

Informace, pozvánky

Dětský den 2018 ve Vrbně
Srcečně zveme na Dětský den 2018 ve Vrbně na téma ryby a rybáři 2.6.2018

Den otevřených dveří v rekreačním středisku Tábor Vrbno 2018
Srcečně zveme na Den otevřených dveří v rekreačním středisku Tábor Vrbno 2.6.2018

Dramaťácká sklizeň 30. 5. 2018
Již 6. přehlídka literárně - dramatického oboru ZUŠ Horažďovice

Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. 7. 2018
Změny ve vydávání cestovních pasů občanům

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. 7. 2018
Změny ve vydávání občanských průkazů

Tábor Vrbno - červenec 2018
Tábor Vrbno má ještě volný termín na první polovinu července

Termíny odvozů popelnic 5. 3. - 18. 6. 2018
Termíny odvozů popelnic v obci Kadov v období 5. 3. - 18. 6. 2018

Rozvozový plán prodeje kuřiček 2018
Rozvozový plán prodeje kuřiček v období 1. 3. - 16. 11. 2018 pro obec Kadov

Poslední usnesení zastupitelstva

Výpis z Usnesení z I. Ustavujícího zasedání konaného dne 7. 11. 2014
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 7. 11. 2014 od 18,15 hodin v obřadní síni v bývalé škole v Kadově.