Úřední deska

Úřední deska obce Kadov.

Dokumenty zveřejňované dle zákona o obcích na úřední desce.

Oznámení o konání OZ 2 / 2017
Veřejné II. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 30. 3. 2017 v 19:00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 22.03.2017 do 30.03.2017.

Veřejná vyhláška od KÚ Jihočeského kraje č. j.: KUJCK 38443 / 2017 / OZZL / 1
KÚ Jihočeského kraje vydává Veřejnou vyhlášku
sp. zn.: OZZL 38443/2017/sama
Min.doba zveřejnění od 22.03.2017 do 07.04.2017.

Schválený rozpočet SMOOS na rok 2017
Schválený rozpočet Svazku měst a obcí okresu Strakonice na rok 2017
Min.doba zveřejnění od 21.03.2017 do 31.12.2017.

Rozpočtový výhled obce Kadov na období 2017 – 2019
Rozpočtový výhled obce Kadov na období 2017 – 2019 dle zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
Min.doba zveřejnění od 20.03.2017 do 05.04.2017.

Nařízení Státní veterinární správy č.j.:SVS/2017/032756-C
KVS ukončuje opatření vyhlášená nařízením SVS č.j. SVS/2017/017649-C a č. j.: SVS/2017/029248-C a zrušuje Nařízení SVS č.j. SVS/2017/017649-C a č.j. SVS/2017/029248-C
Min.doba zveřejnění od 14.03.2017 do 30.03.2017.

Nařízení Státní veterinární správy č.j.:SVS/2017/029248-C
Změna ochranných a zdolávacích opatření v Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/017649-C ze dne 06.02.2017 v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy
Min.doba zveřejnění od 03.03.2017 do 30.03.2017.

Smlouva o zápůjčce mezi SOB a MAS Blatensko, o. p. s.
Smlouva o zápůjčce mezi Svazkem obcí Blatenska a Místní akční skupinou Blatensko, o.p.s.
Min.doba zveřejnění od 26.08.2016 do 26.08.2019.

Schválené rozpočty obce, závěrečné účty, rozpočtová opatření, rozpočtové výhledy a podobné dokumenty jsou trvale zveřejněny v části Rozpočty obce.

Informace, pozvánky

Svoz elektrošrotu 22. 4. 2017
Svoz elektrošrotu v našich obcích proběhne dne 22.4.2017

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 22. 4. 2017
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu v našich obcích proběhne dne 22.4.2017

Humanitární sbírka 22. 4. 2017
Dne 22.4.2017 proběhne v našich obcích hunanitární sbírka

Prodej kuřiček 30. 3. 2017
Prodej kuřiček v Kadově proběhne 30.3.2017 od 9:15 hodin u OÚ

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro šk. r. 2017 / 2018
Zápis do 1. ročníku ZŠ J. A. Komenského a ZŠ T. G. Masaryka v Blatné proběhne ve dnech 7. a 8. 4. 2017

Nový jízdní řád Pojízdné prodejny od pondělí 27.2.2017
Informace o jízdním řádu pojízdné prodejny.

Rozvozový plán prodeje kuřiček na rok 2017
Celkový rozvozový plán prodeje kuřiček na rok 2017

Provozní doba knihovny a veřejného internetu v Kadově 2017
Z důvodu malého zájmu občanů o služby knihovnické a veřejného internetu se ruší sobotní provoz

Poslední usnesení zastupitelstva

Výpis z Usnesení z I. Ustavujícího zasedání konaného dne 7. 11. 2014
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 7. 11. 2014 od 18,15 hodin v obřadní síni v bývalé škole v Kadově.