Úřední deska

Úřední deska obce Kadov.

Dokumenty zveřejňované dle zákona o obcích na úřední desce.

Schválené rozpočty, schválené rozpočtové výhledy, schválená rozpočtová opatření a schválené závěrečné účty Obce Kadov jsou trvale elektronicky zveřejněny v části ROZPOČTY. V listinné podobě v kanceláři OÚ Kadov.

 

Oznámení o obnovení katastrálního operátu v k. ú. Lnářský Málkov - 2018
Obec Kadov vyhlašuje bnovení katastrálního operátu v katastrálním území Lnářský Málkov
Min.doba zveřejnění od 17.01.2018 do 02.02.2018.

Smlouva o zápůjčce mezi SOB a MAS Blatensko, o. p. s.
Smlouva o zápůjčce mezi Svazkem obcí Blatenska a Místní akční skupinou Blatensko, o.p.s.
Min.doba zveřejnění od 26.08.2016 do 26.08.2019.

Informace, pozvánky

Daň z nemovitých věcí na rok 2018 - Informace
Finanční úřad pro Jihočeský kraj zveřejňuje Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2018 pro obec Kadov

Daň z nemovitých věcí na rok 2018 - Nabídka nové služby
Finanční úřad pro Jihočeský kraj zveřejňuje nabídku nové služby pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Termíny odvozů KO 6. 11. 2017 - 26. 2. 2018
Termíny odvozů komunálního odpadu od 6. 11. 2017 do 26. 2. 2018

Poslední usnesení zastupitelstva

Výpis z Usnesení z I. Ustavujícího zasedání konaného dne 7. 11. 2014
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 7. 11. 2014 od 18,15 hodin v obřadní síni v bývalé škole v Kadově.