Úřední deska

Úřední deska obce Kadov.

Dokumenty zveřejňované dle zákona o obcích na úřední desce.

Schválené rozpočty, schválené rozpočtové výhledy, schválená rozpočtová opatření a schválené závěrečné účty Obce Kadov jsou trvale elektronicky zveřejněny v části ROZPOČTY. V listinné podobě v kanceláři OÚ Kadov.

 

Návrh územního plánu Kadov pro veřejné řízení - červenec 2017
Návrh územního plánu Kadov včetně příloh
Min.doba zveřejnění od 21.07.2017 do 29.08.2017.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná zn.: MUBL 6866 - 3 / 2017
MěÚ Blatná, odbor dopravy vydává OOP - Veřejnou vyhlášku
Min.doba zveřejnění od 13.07.2017 do 29.07.2017.

Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření SOB za r. 2016
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření Dobrovolného svazku obcí Blatenska za rok 2016
Min.doba zveřejnění od 10.07.2017 do 26.07.2017.

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu SOB za r. 2016
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Blatenska za rok 2016
Min.doba zveřejnění od 10.07.2017 do 26.07.2017.

Rozpočtové změny roku 2017 - červenec 2017
Rozpočtové změny roku 2017 - Rozpočtové opatření č. 6
Zveřejněno od: 10.07.2017.

Schválený rozpočet SMOOS na rok 2017
Schválený rozpočet Svazku měst a obcí okresu Strakonice na rok 2017
Min.doba zveřejnění od 21.03.2017 do 31.12.2017.

Smlouva o zápůjčce mezi SOB a MAS Blatensko, o. p. s.
Smlouva o zápůjčce mezi Svazkem obcí Blatenska a Místní akční skupinou Blatensko, o.p.s.
Min.doba zveřejnění od 26.08.2016 do 26.08.2019.

Informace, pozvánky

Koncert varhanní a duchovní hudby v Kadově 22. 7. 2017
Koncert proběhne v sobotu 22. 7. 2017 v kostele sv. Václava v Kadově od 18:00 hodin

Super práce? Chanovice!
Nabídka zaměstnání.

Pronájem Kulturního domu v Chanovicích
Obec Chanovice oznamuje veřejnou nabídku na pronájem Kulturního domu v Chanovicích a to od září 2017.

Termíny svozů komunálního odpadu 10. 4. - 9. 10. 2017
Od dubna 2017 je zahájen letní svoz KO každé liché pondělí

Nový jízdní řád Pojízdné prodejny od května 2017
Informace o jízdním řádu pojízdné prodejny.

Rozvozový plán prodeje kuřiček na rok 2017
Celkový rozvozový plán prodeje kuřiček na rok 2017

Provozní doba knihovny a veřejného internetu v Kadově 2017
Z důvodu malého zájmu občanů o služby knihovnické a veřejného internetu se ruší sobotní provoz

Poslední usnesení zastupitelstva

Výpis z Usnesení z I. Ustavujícího zasedání konaného dne 7. 11. 2014
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 7. 11. 2014 od 18,15 hodin v obřadní síni v bývalé škole v Kadově.