Pronájem letiště

Užívání letištní plochy „Letiště Tchořovice“ na katastrálním území Pole, v obci Kadov.

    Obec Kadov je vlastníkem cca 150 bm letištní plochy pod silnicí II. třídy směrem k obci Tchořovice a celé letištní plochy nad silnicí II. třídy na pozemcích p.č. 1482 a 2097 v k.ú. Pole.
     Na různé sportovní, motoristické a společenské akce je možné využít zpevněnou betonovou plochu, která je vedena jako veřejné prostranství, po uhrazení místního poplatku za užívání veřejného prostranství na základě Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o místních poplatcích ze dne 1. 6. 2012. Je možné uhradit roční poplatek za individuální užívání plochy, zde je však nutné respektovat větší, zde avizované, organizované akce. Travnaté plochy jsou řádně pronajaty VOD Kadov k zemědělskému podnikání.
Užívání letištní plochy nad i pod silnicí se řídi provozním řádem plochy, který se momentálně aktualizuje.

Kontaktní údaje pro komunikaci:
Obec Kadov – 383 491 019; 724 181 049; oukadov@tiscali.cz; ou@kadov.net

Obec Kadov požádala Polici ČR o náhodnou kontrolu uživatelů letiště, zda mají povolení Obecního úřadu v Kadově na užívání letištní plochy.

Zatím zdvořilá žádost vůči uživatelům letištní plochy:
Žádáme tímto uživatele letištní plochy o MAXIMÁLNÍ OMEZENÍ DRIFTOVÁNÍ A GUMOVÁNÍ, obzvláště ve dnech pracovního klidu a svátků z důvodu obtěžování okolí hlukem a poškozování letištní plochy. Chovejte se tak, jak byste chtěli, aby se všichni vůči vám chovali v místě vašeho odpočinku a UDRŽUJTE POŘÁDEK ! ! ! DĚKUJEME

Změna vyhrazena.

Pokud zde nějaká akce není uvedena, znamená to, že nebyla doručena písemná poptávka na obecní úřad v Kadově.

Informace o zvláštním užívání letiště.

Žádost o zvláštní užívání veřejného prostranství – letištní plocha na pozemcích p.č. 1482 a 2097 v k.ú. Pole

Vladimíra Tomanová, starostka obce, v.r.

Výňatek z OZV ohledně poplatů za užívání veřejného prostranství:

(1)   Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
(2)    Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.

Mapa:

Mapa

Informace o plánovaných akcích na „Letišti Tchořovice“ v k.ú. Pole

 

22.07.2017
Drift and grill vol.1 - 22. 7. 2017
Na horní části letiště na pozemku p.č. 2097 v k.ú. Pole

Od 28.07.2017 do 29.07.2017
EPLcond Rally AGROPA 28. 7. - 29. 7. 2017
Horní část letiště na pozemku p.č. 2097 v k.ú. Pole - AMK Pačejov

Od 12.08.2017 do 13.08.2017
STREET FIGHTER WEEKEND 12. 8. - 13. 8. 2017
STREET FIGHTER WEEKEND

26.08.2017
Burza Tchořovice - 26. 8. 2017
Horní i dolní část letiště na pozemcích p.č. 1482 a p.č. 2097 v k.ú. Pole

Od 02.09.2017 do 03.09.2017
Soukromá akce MINIMOTO GP 2. 9. - 3. 9. 2017
Pořadatel Josef Vachuta

09.09.2017
Tréningové jízdy motokaskadérů 9. 9. 2017
Na horní části letiště na pozemku p.č. 2097 v k.ú. Pole

Od 15.09.2017 do 17.09.2017
" MAGOOR MOTORSPORT PÁRTY" 15. 9. - 17. 9. 2017
Na horní části letiště na pozemku p.č. 2097 v k.ú. Pole

Od 22.09.2017 do 24.09.2017
Klubové setkání RKHA 22. 9. - 24. 9. 2017
Na horní části letiště na pozemku p.č. 2097 v k.ú. Pole

30.09.2017
Burza Tchořovice - 30. 9. 2017
Horní i dolní část letiště na pozemcích p.č. 1482 a p.č. 2097 v k.ú. Pole

01.10.2017
Autoslalom FORD CLUB 1. 10. 2017
Horní část letiště na pozemku p.č. 2097 v k.ú. Pole

07.10.2017
Teamrule32 - Joyride 2017 dne 7. 10. 2017
Na horní části letiště na pozemku p.č. 2097 v k.ú. Pole

21.10.2017
Automobilový slalom Ve stopách Rallye 21. 10. 2017
Na horní části letiště na pozemku p.č. 2097 v k.ú. Pole

28.10.2017
Motobobři - vyjížďka 28.10.2017
Ukončení sezóny
Na horní části letiště na pozemku p.č. 2097 v k.ú. Pole

28.10.2017
Burza Tchořovice - 28. 10. 2017
Horní i dolní část letiště na pozemcích p.č. 1482 a p.č. 2097 v k.ú. Pole

25.11.2017
Burza Tchořovice - 25. 11. 2017
Horní i dolní část letiště na pozemcích p.č. 1482 a p.č. 2097 v k.ú. Pole