Pronájem letiště

Užívání letištní plochy „Letiště Tchořovice“ na katastrálním území Pole, v obci Kadov.

    Obec Kadov je vlastníkem cca 150 bm letištní plochy pod silnicí II. třídy směrem k obci Tchořovice a celé letištní plochy nad silnicí II. třídy na pozemcích p.č. 1482 a 2097 v k.ú. Pole.
     Na různé sportovní, motoristické a společenské akce je možné využít zpevněnou betonovou plochu, která je vedena jako veřejné prostranství, po uhrazení místního poplatku za užívání veřejného prostranství na základě Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o místních poplatcích ze dne 1. 6. 2012. Je možné uhradit roční poplatek za individuální užívání plochy, zde je však nutné respektovat větší, zde avizované, organizované akce. Travnaté plochy jsou řádně pronajaty VOD Kadov k zemědělskému podnikání.
Užívání letištní plochy nad i pod silnicí se řídi provozním řádem plochy, který se momentálně aktualizuje.

Kontaktní údaje pro komunikaci:
Obec Kadov – 383 491 019; 724 181 049; oukadov@tiscali.cz; ou@kadov.net

Obec Kadov požádala Polici ČR o náhodnou kontrolu uživatelů letiště, zda mají povolení Obecního úřadu v Kadově na užívání letištní plochy.

OBEC KADOV vyhlásila již v roce 2018 STOP stav na vydávání individuálních povolení na užívání plochy letiště v k.ú. Pole. V roce 2019 nemá nikdo povolení k tréninkovým jízdám. Výjimku tvoří pouze autoškoly. Na ploše je ZAKÁZÁNO DRIFTOVÁNÍ A GUMOVÁNÍ A ODKLÁDÁNÍ ODPADŮ. V průběhu roku 2019 dojde k úpravám na ploše, budou doplněny dopravní značky a svodidla plocha letiště bude monitorována. Přestupky budou řešeny ve spolupráci s Policií ČR.

Změna vyhrazena.

Pokud zde nějaká akce není uvedena, znamená to, že nebyla doručena písemná poptávka na obecní úřad v Kadově.

Informace o zvláštním užívání letiště.

Žádost o zvláštní užívání veřejného prostranství – letištní plocha na pozemcích p.č. 1482 a 2097 v k.ú. Pole

Vladimíra Tomanová, starostka obce, v.r.

Výňatek z OZV ohledně poplatů za užívání veřejného prostranství:

(1)   Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
(2)    Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.

Mapa:

Mapa

Informace o plánovaných akcích na „Letišti Tchořovice“ v k.ú. Pole

 

Od 01.07.2020 do 02.07.2020
Motoškola Sršeň 1.7. - 2.7.2020
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích p.č. 1482 a 2097 v k.ú. Pole

Od 03.07.2020 do 06.07.2020
Letní Mitsubishi Session numero 3 ve dnech 3.7. - 6.7.2020
Letní Mitsubishi Session numero 3 - pozemek p.č. 2097 v k.ú. Pole

Od 07.07.2020 do 09.07.2020
Motoškola Sršeň 7.7. - 9.7.2020
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích p.č. 1482 a 2097 v k.ú. Pole

12.07.2020
Motoškola Sršeň 12.7.2020
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích p.č. 1482 a 2097 v k.ú. Pole

Od 14.07.2020 do 16.07.2020
Motoškola Sršeň 14.7. - 16.7.2020
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích p.č. 1482 a 2097 v k.ú. Pole

18.07.2020
SEPPUKU JAPAN CAR MEET 18.7.2020
SEPPUKU JAPAN CAR MEET - sraz japonských automobilů

Od 21.07.2020 do 23.07.2020
Motoškola Sršeň 21.7- 23.7.2020
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích p.č. 1482 a 2097 v k.ú. Pole

26.07.2020
Motoškola Sršeň 26.7.2020
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích p.č. 1482 a 2097 v k.ú. Pole

Od 28.07.2020 do 30.07.2020
Motoškola Sršeň 28.7. - 30.7.2020
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích p.č. 1482 a 2097 v k.ú. Pole

Od 04.08.2020 do 06.08.2020
Motoškola Sršeň 4.8. - 6.8.2020
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích p.č. 1482 a 2097 v k.ú. Pole

Od 11.08.2020 do 13.08.2020
Motoškola Sršeň 11.8. - 13.8.2020
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích p.č. 1482 a 2097 v k.ú. Pole

16.08.2020
Motoškola Sršeň 16.8.2020
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích p.č. 1482 a 2097 v k.ú. Pole

Od 18.08.2020 do 20.08.2020
Motoškola Sršeň 18.8. - 20.8.2020
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích p.č. 1482 a 2097 v k.ú. Pole

23.08.2020
Motoškola Sršeň 23.8.2020
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích p.č. 1482 a 2097 v k.ú. Pole

Od 25.08.2020 do 27.08.2020
Motoškola Sršeň 25.8. - 27.8.2020
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích p.č. 1482 a 2097 v k.ú. Pole

Od 28.08.2020 do 29.08.2020
Burza Tchořovice 28.8. - 29.8.2020
Burza Tchořovice - plochy na pozemcích p.č. 1482 a 2097 v k.ú. Pole

30.08.2020
Motoškola Sršeň 30.8.2020
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích p.č. 1482 a 2097 v k.ú. Pole

Od 02.09.2020 do 03.09.2020
Motoškola Sršeň 2.9. - 3.9.2020
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích p.č. 1482 a 2097 v k.ú. Pole

06.09.2020
Motoškola Sršeň 6.9.2020
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích p.č. 1482 a 2097 v k.ú. Pole

Od 08.09.2020 do 09.09.2020
Motoškola Sršeň 8.9. - 9.9.2020
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích p.č. 1482 a 2097 v k.ú. Pole

13.09.2020
Motoškola Sršeň 13.9.2020
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích p.č. 1482 a 2097 v k.ú. Pole

Od 15.09.2020 do 16.09.2020
Motoškola Sršeň 15.9. - 16.9.2020
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích p.č. 1482 a 2097 v k.ú. Pole

20.09.2020
Motoškola Sršeň 20.9.2020
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích p.č. 1482 a 2097 v k.ú. Pole

Od 22.09.2020 do 23.09.2020
Motoškola Sršeň 22.9 - 23.9.2020
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích p.č. 1482 a 2097 v k.ú. Pole

Od 25.09.2020 do 26.09.2020
Burza Tchořovice 25.9. - 26.9.2020
Burza Tchořovice - plochy na pozemcích p.č. 1482 a 2097 v k.ú. Pole

Od 27.09.2020 do 28.09.2020
Motoškola Sršeň 27.9. - 28.9.2020
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích p.č. 1482 a 2097 v k.ú. Pole

Od 26.09.2020 do 28.09.2020
INVELT RALLY Pačejov 26.9. - 28.9.2020
INVELT RALLY Pačejov - pozemek p.č. 2097 v k.ú. Pole

Od 10.10.2020 do 11.10.2020
Slalom RKHA 10.10. - 11.10.2020
Slalom RKHA

17.10.2020
AMK Pačejov a V&Z Motorsport TRS Club 17.10.2020
AMK Pačejov a V&Z Motorsport TRS Club - plochy na pozemcích p.č. 1482 a 2097 v k.ú. Pole

Od 30.10.2020 do 31.10.2020
Burza Tchořovice 30.10. - 31.10.2020
Burza Tchořovice - plochy na pozemcích p.č. 1482 a 2097 v k.ú. Pole

14.11.2020
AMK Pačejov a V&Z Motorsport TRS Club 14.11.2020
AMK Pačejov a V&Z Motorsport TRS Club - plochy na pozemcích p.č. 1482 a 2097 v k.ú. Pole

Od 27.11.2020 do 28.11.2020
Burza Tchořovice 27.11. - 28.11.2020
Burza Tchořovice - plochy na pozemcích p.č. 1482 a 2097 v k.ú. Pole