Závěrečný účet obce Kadov za rok 2019

Závěrečný účet obce za rok 2019 včetně příloh

Vyvěšeno na úřední desku: 20.05.2020

Z úřední desky bude sejmuto: 05.06.2020