Schválený závěrečný účet SOB za rok 2020

Schválený závěrečný účet SOB za rok 2020, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020, Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu 2020

Vyvěšeno na úřední desku: 30.06.2021

Z úřední desky bude sejmuto: 01.07.2022