Veřejná vyhláška k projednání Zprávy o uplatňování ÚP Kadov

Veřejná vyhláška k projednání Zprávy o uplatňování ÚP Kadov včetně návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Kadov

Vyvěšeno na úřední desku: 06.09.2021

Z úřední desky bude sejmuto: 07.10.2021