Návrh závěrečného účtu obce Kadov za rok 2019

Výkaz pro plnění rozpočtu, Hodnotící zpráva, Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2019