Vyhlášky a předpisy

Obecně závazné vyhlášky a závazné předpisy obce Kadov.

Informační povinnost správce (GDPR)
Informace o nakládání s osobními údaji a informace o pověřenci GDPR
Min.doba zveřejnění od 26.09.2023 do 31.12.2033.

Obecně závazná vyhláška obce Kadov o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 30.12.2022
Obecně závazná vyhláška obce Kadov o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Min.doba zveřejnění od 30.12.2022 do 15.01.2023.

Obecně závazná vyhláška obce Kadov č. 1/2021
Obecně závazná vyhláška obce Kadov č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Min.doba zveřejnění od 16.12.2021 do 03.01.2022.

Obecně závazná vyhláška obce Kadov č. 1/2019
Obecně závazná vyhláška obce Kadov č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Min.doba zveřejnění od 16.12.2019 do 01.01.2020.

Strategický rozvojový dokument na období 2018 - 2023
Strategický rozvojový dokument obce Kadov na období 2018 - 2023
Min.doba zveřejnění od 20.02.2019 do 20.03.2019.

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2017
Obecně závazná vyhláška obce Kadov č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy
Min.doba zveřejnění od 30.12.2017 do 15.01.2018.

Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2017
Obecně závazná vyhláška obce Kadov č. 2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
Min.doba zveřejnění od 30.12.2017 do 15.01.2018.

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2015
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kadov.
Min.doba zveřejnění od 15.12.2015 do 31.12.2015.

Informace o povinnostech vztahující se k ochraně veřejného pořádku a čistoty v obci
Informace o některých povinnostech a ustanovení platných právních předpisů, vztahující se k ochraně veřejného pořádku a čistoty v obci v souvislosti s užíváním veřejného prostranství.
Min.doba zveřejnění od 30.05.2013 do 31.12.2015.

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2012
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Min.doba zveřejnění od 14.12.2012 do 30.12.2012.

Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2012
Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2012 o místních poplatcích.
Min.doba zveřejnění od 01.06.2012 do 17.06.2012.