Současnost obce

Obec Kadov sdružuje pod svou správou obce Kadov, Lnářský Málkov, Mračov, Pole a Vrbno.

Když zavítáte do krajiny okolí Kadova, překvapí vás svou malebností a přirozeností. Jedná se o krajinu pahorkatou, členitou, turisticky vyhledávanou, která již tvoří přirozené propojení se Šumavou. Právě pro výskyt velikých žulových balvanů nemohlo dojít k velkému scelení polí a luk, tak jak to můžeme vidět na jiných místech naší republiky. Díky tomuto „obtížnému“ terénu se zachovala spousta lesíků, vršíků, remízků a cest, které dodávají krajině osobitý vzhled a kde se zachovalo mnoho přírodních zajímavostí. Taková krajina je pak vhodná a také hojně využívaná k aktivnímu odpočinku. V takto „zachované“ přírodě můžeme najít obrovské druhové zastoupení hmyzu, savců, ptactva, ale v neposlední řadě i rostlin či rostlinných společenstev. Některé úseky jsou proto chráněny jako přírodní reservace. K obci Kadov jsou přidružené i osady Lnářský Málkov, Mračov, Pole a Vrbno, které jsou vzájemně turisticky propojené, mají mnohdy společnou historii. Nádherná příroda obklopuje celou oblast.

Občané naší obce mohou využít kadovské hřiště na malou kopanou a vrbenské fotbalové hřiště a tenisový kurt. V Kadově a Poli jsou k dispozici obecní knihovny.

Mapa

 
 

Fotografie:

Kadov
Kadov
Kadov
Kadov
Kadov
Kadov
Kadov
Kadov
Kadov
Kadov
Kadov
Kadov
Kadov
Kadov
Kadov
Kadov
Kadov
Kadov
Kadov
Kadov
Lnářský Málkov
Lnářský Málkov
Lnářský Málkov
Lnářský Málkov
Zimní pohled - autor: Jiří Vlček
Zimní pohled - autor: Jiří Vlček