Historie a památky obce

Bohatou historii našich obcí dokládají dochované památky. Kromě historických objektů můžeme na kadovské návsi najít pomník padlým vojínům a v Poli pak pomník památce osvobození americkou armádou.

06.11.2011
Farní kostel sv. Václava a fara
Od nepaměti stál v Kadově farní chrám sv. Václava, který byl tvořen čtyřhranným presbyteriem a podélnou lodí.


05.11.2011
Stará tvrz
Stará tvrz byla původně dřevěné vladycké sídlo, které bylo obehnáno příkopem.


04.11.2011
Škola
Bývalá škola v Kadově.


03.11.2011
Kaple s hraběcí hrobkou a hřbitov
Dříve ke kapli Nalez. Sv. Kříže vedlo pěkné stromořadí. Kaple byla zbudována v jednoduchém gotickém stylu, půdorys má podobu kříže.


02.11.2011
Pomník padlým vojínům
Památník padlým ve světových válkách.


01.11.2011
Historie školství
Historie školství v Kadově podle knihy Blatensko a Březnicko Josefa Siblíka z roku 1915


31.10.2011
Z historie obce v knize z r. 1915
Z historie obce z knihy Blatensko a Březnicko Josefa Siblíka z r. 1915


30.10.2011
Chudobinec
Zakladatelem chudobince Byl Jiří Zdeněk Vratislav z Mitrovic, majitel statku Pole.


30.10.2011
Tvrz a dvůr v Málkově
Nejstarší zmínku máme již v roce 1393.


30.10.2011
Zámek v Poli a menší památky v Poli
Pole patří mezi nejstarší obce na Blatensku. Připomíná se již v r. 1228.


30.10.2011
Vrbno
Obec Vrbno má název podle vrb, které se v okolí hojně nacházely.