Hřbitov Kadov

Pietní místo ve správě OÚ Kadov.

Nájemní smlouva
Nájemní smlouva na hrobové místo.

Ceny za pronájem hrobového místa a služby
Ceny za pronájem hrobového místa a služby na hřbitově v Kadově na období 2014 - 2023.

Oznámení o možnosti uzavřít písemné smlouvy
Upozorňujeme občany, že počínaje dnem 31. 10. 2013 je možné uzavřít písemné smlouvy na pronájem hrobových míst na hřbitově v Kadově.