Hřbitov Kadov

Pietní místo ve správě OÚ Kadov.

Ceny za pronájem hrobového místa a služby
Ceny za pronájem hrobového místa a služby na hřbitově v Kadově na období 2024 - 2033.

Oznámení o možnosti uzavřít písemné smlouvy
Upozorňujeme občany, že počínaje dnem 3.1.2024 je možné uzavřít písemné smlouvy na pronájem hrobových míst na hřbitově v Kadově.

Nájemní smlouva
Nájemní smlouva na hrobové místo.