Formuláře

Formuláře - OÚ Kadov.

Žádost o vyjádření k existenci nadzemních nebo podzemních sítí
Žádost o vyjádření k existenci nadzemních nebo podzemních sítí při plánování výkopových prací.

Podnět na pořízení změny územního plánu
Podnět na pořízení změny územního plánu

Ohlášení vlastníka nemovitosti k místnímu poplatku za komunální odpad
Ohlášení vlastníka nemovitosti k místnímu poplatku za komunální odpad

Žádost o vrácení přeplatku – poplatek odpad
Žádost o vrácení přeplatku – poplatek odpad

Žádost o přidělení čísla popisného/evidenčního
žádost o přidělení čísla popisného/evidenčního

Žádost o odkoupení pozemku
Žádost o odkoupení pozemku

Žádost o zvláštní užívání veřejného prostranství – letištní plocha na pozemcích p.č. 1482 a 2097 v k.ú. Pole
Žádost pro tréninkové jízdy, komerční pořádání sportovní či kulturní akce, tréninkové moto skupinové aktivity, dočasné skládkování materiálů

Ohlášení o provedení průzkumného vrtu - oznámení geologických prací
Formulář pro Ohlášení o provedení průzkumného vrtu - oznámení geologických prací ke stažení ve formátu pdf.

Ohlašování pálení
Formulář pro ohlašování pálení.

Kácení dřevin
Jak postupovat při kácení dřevin rostoucích mimo les a formulář pro žadatele