Pronájem letiště

Užívání letištní plochy „Letiště Tchořovice“ na katastrálním území Pole, v obci Kadov.

    Obec Kadov je vlastníkem cca 150 bm letištní plochy pod silnicí II. třídy směrem k obci Tchořovice a celé letištní plochy nad silnicí II. třídy na pozemcích p.č. 1482 a 2097 v k.ú. Pole.
     Na různé sportovní, motoristické a společenské akce je možné využít zpevněnou betonovou plochu, která je vedena jako veřejné prostranství, po uhrazení místního poplatku za užívání veřejného prostranství na základě Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o místních poplatcích ze dne 1. 6. 2012. Je možné uhradit roční poplatek za individuální užívání plochy, zde je však nutné respektovat větší, zde avizované, organizované akce. Travnaté plochy jsou řádně pronajaty VOD Kadov k zemědělskému podnikání.
Užívání letištní plochy nad i pod silnicí se řídi provozním řádem plochy, který se momentálně aktualizuje.

Kontaktní údaje pro komunikaci:
Obec Kadov – 383 491 019; 724 181 049; oukadov@tiscali.cz; ou@kadov.net

Obec Kadov požádala Polici ČR o náhodnou kontrolu uživatelů letiště, zda mají povolení Obecního úřadu v Kadově na užívání letištní plochy.

OBEC KADOV vyhlásila již v roce 2018 STOP stav na vydávání individuálních povolení na užívání plochy letiště v k.ú. Pole. V roce 2019 nemá nikdo povolení k tréninkovým jízdám. Výjimku tvoří pouze autoškoly. Na ploše je ZAKÁZÁNO DRIFTOVÁNÍ A GUMOVÁNÍ A ODKLÁDÁNÍ ODPADŮ. V průběhu roku 2019 dojde k úpravám na ploše, budou doplněny dopravní značky a svodidla plocha letiště bude monitorována. Přestupky budou řešeny ve spolupráci s Policií ČR.

Změna vyhrazena.

Pokud zde nějaká akce není uvedena, znamená to, že nebyla doručena písemná poptávka na obecní úřad v Kadově.

Informace o zvláštním užívání letiště.

Žádost o zvláštní užívání veřejného prostranství – letištní plocha na pozemcích p.č. 1482 a 2097 v k.ú. Pole

Vladimíra Tomanová, starostka obce, v.r.

Výňatek z OZV ohledně poplatů za užívání veřejného prostranství:

(1)   Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
(2)    Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.

Mapa:

Mapa

Informace o plánovaných akcích na „Letišti Tchořovice“ v k.ú. Pole

 

Od 06.06.2023 do 08.06.2023
Motoškola Sršeň 6.6., 7.6. a 8.6.2023
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 10.06.2023 do 11.06.2023
Motoškola Sršeň 10.6. a 11.6.2023
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 13.06.2023 do 14.06.2023
Motoškola Sršeň 13.6. a 14.6.2023
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

15.06.2023
Luční den VOD Kadov a Agromex Modletice 15.6.2023
Luční den VOD Kadov a Agromex Modletice

17.06.2023
Motoškola Sršeň 17.6.2023
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 20.06.2023 do 22.06.2023
Motoškola Sršeň 20.6., 21.6. a 22.6.2023
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 23.06.2023 do 24.06.2023
Auto-moto burza Tchořovice 23.6. a 24.6.2023
Auto-moto burza Tchořovice - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

25.06.2023
Motoškola Sršeň 25.6.2023
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 27.06.2023 do 29.06.2023
Motoškola Sršeň 27.6., 28.6. a 29.6.2023
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

01.07.2023
Motoškola Sršeň 1.7.2023
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 04.07.2023 do 06.07.2023
Motoškola Sršeň 4.7., 5.7. a 6.7.2023
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

08.07.2023
Motoškola Sršeň 8.7.2023
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 11.07.2023 do 13.07.2023
Motoškola Sršeň 11.7., 12.7. a 13.7.2023
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

15.07.2023
Motoškola Sršeň 15.7.2023
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 18.07.2023 do 20.07.2023
Motoškola Sršeň 18.7., 19.7. a 20.7.2023
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

22.07.2023
Motoškola Sršeň 22.7.2023
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 25.07.2023 do 27.07.2023
Motoškola Sršeň 25.7., 26.7. a 27.7.2023
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

29.07.2023
Motoškola Sršeň 29.7.2023
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 05.08.2023 do 06.08.2023
Letní Mitsubishi Session 6 ve dnech 5.8. - 6.8.2023
Letní Mitsubishi Session 6 - Mitsubishi JC-Klub o.s.

Od 08.08.2023 do 10.08.2023
Motoškola Sršeň 8.8., 9.8. a 10.8.2023
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

12.08.2023
Motoškola Sršeň 12.8.2023
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 15.08.2023 do 17.08.2023
Motoškola Sršeň 15.8., 16.8. a 17.8.2023
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

19.08.2023
Motoškola Sršeň 19.8.2023
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 22.08.2023 do 23.08.2023
Motoškola Sršeň 22.8. a 23.8.2023
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

25.08.2023
Motoškola Sršeň 25.8.2023
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 25.08.2023 do 26.08.2023
Auto-moto burza Tchořovice 25.8. a 26.8.2023
Auto-moto burza Tchořovice - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 29.08.2023 do 31.08.2023
Motoškola Sršeň 29.8., 30.8. a 31.8.2023
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

02.09.2023
Motoškola Sršeň 2.9.2023
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 05.09.2023 do 06.09.2023
Motoškola Sršeň 5.9. a 6.9.2023
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 09.09.2023 do 10.09.2023
Motoškola Sršeň 9.9. a 10.9.2023
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 12.09.2023 do 13.09.2023
Motoškola Sršeň 12.9. a 13.9.2023
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 15.09.2023 do 17.09.2023
INVELT Rally Pačejov 15.9., 16.9. a 17.9.2023
44. INVELT Rally Pačejov 2023

Od 19.09.2023 do 21.09.2023
Motoškola Sršeň 19.9., 20.9. a 21.9.2023
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

23.09.2023
Motoškola Sršeň 23.9.2023
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 26.09.2023 do 28.09.2023
Motoškola Sršeň 26.9., 27.9. a 28.9.2023
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 29.09.2023 do 30.09.2023
Auto-moto burza Tchořovice 29.9. a 30.9.2023
Auto-moto burza Tchořovice - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

07.10.2023
Ve stopě Rallye Osvobození - V&Z Motorsport TRS Club 7.10.2023
Pořádání automobilopvého slalomu Ve stopě Rallye Osvobození - V&Z Motorsport TRS Club

Od 27.10.2023 do 28.10.2023
Auto-moto burza Tchořovice 27.10. a 28.10.2023
Auto-moto burza Tchořovice - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 24.11.2023 do 25.11.2023
Auto-moto burza Tchořovice 24.11. a 25.11.2023
Auto-moto burza Tchořovice - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov