Pronájem letiště

Užívání letištní plochy „Letiště Tchořovice“ na katastrálním území Pole, v obci Kadov.

    Obec Kadov je vlastníkem cca 150 bm letištní plochy pod silnicí II. třídy směrem k obci Tchořovice a celé letištní plochy nad silnicí II. třídy na pozemcích p.č. 1482 a 2097 v k.ú. Pole.
     Na různé sportovní, motoristické a společenské akce je možné využít zpevněnou betonovou plochu, která je vedena jako veřejné prostranství, po uhrazení místního poplatku za užívání veřejného prostranství na základě Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o místních poplatcích ze dne 1. 6. 2012. Je možné uhradit roční poplatek za individuální užívání plochy, zde je však nutné respektovat větší, zde avizované, organizované akce. Travnaté plochy jsou řádně pronajaty VOD Kadov k zemědělskému podnikání.
Užívání letištní plochy nad i pod silnicí se řídi provozním řádem plochy, který se momentálně aktualizuje.

Kontaktní údaje pro komunikaci:
Obec Kadov – 383 491 019; 724 181 049; oukadov@tiscali.cz; ou@kadov.net

Obec Kadov požádala Polici ČR o náhodnou kontrolu uživatelů letiště, zda mají povolení Obecního úřadu v Kadově na užívání letištní plochy.

OBEC KADOV vyhlásila již v roce 2018 STOP stav na vydávání individuálních povolení na užívání plochy letiště v k.ú. Pole. V roce 2019 nemá nikdo povolení k tréninkovým jízdám. Výjimku tvoří pouze autoškoly. Na ploše je ZAKÁZÁNO DRIFTOVÁNÍ A GUMOVÁNÍ A ODKLÁDÁNÍ ODPADŮ. V průběhu roku 2019 dojde k úpravám na ploše, budou doplněny dopravní značky a svodidla plocha letiště bude monitorována. Přestupky budou řešeny ve spolupráci s Policií ČR.

Změna vyhrazena.

Pokud zde nějaká akce není uvedena, znamená to, že nebyla doručena písemná poptávka na obecní úřad v Kadově.

Informace o zvláštním užívání letiště.

Žádost o zvláštní užívání veřejného prostranství – letištní plocha na pozemcích p.č. 1482 a 2097 v k.ú. Pole

Vladimíra Tomanová, starostka obce, v.r.

Výňatek z OZV ohledně poplatů za užívání veřejného prostranství:

(1)   Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
(2)    Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.

Mapa:

Mapa

Informace o plánovaných akcích na „Letišti Tchořovice“ v k.ú. Pole

 

22.05.2024
Motoškola Sršeň 22.5.2024
Motoškola Sršeň, Josef Šiler 775 602 053 - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 24.05.2024 do 25.05.2024
Auto-moto burza Tchořovice 24.5. - 25.5.2024
Auto-moto burza Tchořovice, Jan Jakeš 602 132 238 - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

26.05.2024
Motoškola Sršeň 26.5.2024
Motoškola Sršeň, Josef Šiler 775 602 053 - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

28.05.2024
Motoškola Sršeň 28.5.2024
Motoškola Sršeň, Josef Šiler 775 602 053 - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 30.05.2024 do 31.05.2024
Motoškola Sršeň 30.5. - 31.5.2024
Motoškola Sršeň, Josef Šiler 775 602 053 - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

02.06.2024
Motoškola Sršeň 2.6.2024
Motoškola Sršeň, Josef Šiler 775 602 053 - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 05.06.2024 do 06.06.2024
Motoškola Sršeň 5.6. - 6.6.2024
Motoškola Sršeň, Josef Šiler 775 602 053 - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 08.06.2024 do 09.06.2024
Motoškola Sršeň 8.6. - 9.6.2024
Motoškola Sršeň, Josef Šiler 775 602 053 - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 12.06.2024 do 14.06.2024
Motoškola Sršeň 12.6., 13.6. a 14.6.2024
Motoškola Sršeň, Josef Šiler 775 602 053 - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

16.06.2024
Motoškola Sršeň 16.6.2024
Motoškola Sršeň, Josef Šiler 775 602 053 - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 18.06.2024 do 19.06.2024
Motoškola Sršeň 18.6. - 19.6.2023
Motoškola Sršeň, Josef Šiler 775 602 053 - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

23.06.2024
Motoškola Sršeň 23.6.2024
Motoškola Sršeň, Josef Šiler 775 602 053 - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 26.06.2024 do 27.06.2024
Motoškola Sršeň 26.6. - 27.6.2024
Motoškola Sršeň, Josef Šiler 775 602 053 - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 28.06.2024 do 29.06.2024
Auto-moto burza Tchořovice 28.6. - 29.6.2024
Auto-moto burza Tchořovice, Jan Jakeš 602 132 238 - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 29.06.2024 do 30.06.2024
Motoškola Sršeň 29.6. - 30.6.2024
Motoškola Sršeň, Josef Šiler 775 602 053 - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 03.07.2024 do 05.07.2024
Motoškola Sršeň 3.7., 4.7. a 5.7.2024
Motoškola Sršeň, Josef Šiler 775 602 053 - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

07.07.2024
Motoškola Sršeň 7.7.2024
Motoškola Sršeň, Josef Šiler 775 602 053 - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 09.07.2024 do 11.07.2024
Motoškola Sršeň 9.7., 10.7. a 11.7.2024
Motoškola Sršeň, Josef Šiler 775 602 053 - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

14.07.2024
Motoškola Sršeň 14.7.2024
Motoškola Sršeň, Josef Šiler 775 602 053 - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 17.07.2024 do 19.07.2024
Motoškola Sršeň 17.7., 18.7. a 19.7.2024
Motoškola Sršeň, Josef Šiler 775 602 053 - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

20.07.2024
Seppuku japan car meet 20.7.2024
Seppuku japan car meet - III. sraz japonských automobilů

21.07.2024
Motoškola Sršeň 21.7.2024
Motoškola Sršeň, Josef Šiler 775 602 053 - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 25.07.2024 do 26.07.2024
Motoškola Sršeň 25.7. - 26.7.2024
Motoškola Sršeň, Josef Šiler 775 602 053 - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

28.07.2024
Motoškola Sršeň 28.7.2024
Motoškola Sršeň, Josef Šiler 775 602 053 - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

31.07.2024
Motoškola Sršeň 31.7.2024
Motoškola Sršeň, Josef Šiler 775 602 053 - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

01.08.2024
Motoškola Sršeň 1.8.2024
Motoškola Sršeň, Josef Šiler 775 602 053 - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 02.08.2024 do 04.08.2024
Mitsubishi  setkání 2.8., 3.8. a 4.8.2024
Mitsubishi  setkání 2024

Od 07.08.2024 do 08.08.2024
Motoškola Sršeň 7.8. - 8.8.2024
Motoškola Sršeň, Josef Šiler 775 602 053 - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

11.08.2024
Motoškola Sršeň 11.8.2024
Motoškola Sršeň, Josef Šiler 775 602 053 - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 13.08.2024 do 14.08.2024
Motoškola Sršeň 13.8. - 14.8.2024
Motoškola Sršeň, Josef Šiler 775 602 053 - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

18.08.2024
Motoškola Sršeň 18.8.2024
Motoškola Sršeň, Josef Šiler 775 602 053 - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 21.08.2024 do 23.08.2024
Motoškola Sršeň 21.8., 22.8. a 23.8.2024
Motoškola Sršeň, Josef Šiler 775 602 053 - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

25.08.2024
Motoškola Sršeň 25.8.2024
Motoškola Sršeň, Josef Šiler 775 602 053 - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 27.08.2024 do 29.08.2024
Motoškola Sršeň 27.8., 28.8. a 29.8.2024
Motoškola Sršeň, Josef Šiler 775 602 053 - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 30.08.2024 do 31.08.2024
Auto-moto burza Tchořovice 30.8. - 31.8.2024
Auto-moto burza Tchořovice, Jan Jakeš 602 132 238 - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

01.09.2024
Motoškola Sršeň 1.9.2024
Motoškola Sršeň, Josef Šiler 775 602 053 - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 04.09.2024 do 05.09.2024
Motoškola Sršeň 4.9. - 5.9.2024
Motoškola Sršeň, Josef Šiler 775 602 053 - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

08.09.2024
Motoškola Sršeň 8.9.2024
Motoškola Sršeň, Josef Šiler 775 602 053 - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

11.09.2024
Motoškola Sršeň 11.9.2024
Motoškola Sršeň, Josef Šiler 775 602 053 - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

13.09.2024
Motoškola Sršeň 13.9.2024
Motoškola Sršeň, Josef Šiler 775 602 053 - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

15.09.2024
Motoškola Sršeň 15.9.2024
Motoškola Sršeň, Josef Šiler 775 602 053 - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 18.09.2024 do 20.09.2024
Motoškola Sršeň 18.9., 19.9. a 20.9.2024
Motoškola Sršeň, Josef Šiler 775 602 053 - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

22.09.2024
Motoškola Sršeň 22.9.2024
Motoškola Sršeň, Josef Šiler 775 602 053 - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 20.09.2024 do 22.09.2024
45. INVELT RALLY PAČEJOV 20.9., 21.9. a 22.9.2024
45. INVELT RALLY PAČEJOV, Ing. Pavel Štípek 720 037 750 - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 25.09.2024 do 26.09.2024
Motoškola Sršeň 25.9. - 26.9.2024
Motoškola Sršeň, Josef Šiler 775 602 053 - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

28.09.2024
Motoškola Sršeň 28.9.2024
Motoškola Sršeň, Josef Šiler 775 602 053 - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 27.09.2024 do 28.09.2024
Auto-moto burza Tchořovice 27.9. - 28.9.2024
Auto-moto burza Tchořovice, Jan Jakeš 602 132 238 - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 25.10.2024 do 26.10.2024
Auto-moto burza Tchořovice 25.10. - 26.10.2024
Auto-moto burza Tchořovice, Jan Jakeš 602 132 238 - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

02.11.2024
Slalom Ve stopě Rallye Osvobození 2.11.2024
Pořádání XIII. ročníku automobilového slalomu Ve stopě Rallye Osvobození