Pronájem letiště

Užívání letištní plochy „Letiště Tchořovice“ na katastrálním území Pole, v obci Kadov.

    Obec Kadov je vlastníkem cca 150 bm letištní plochy pod silnicí II. třídy směrem k obci Tchořovice a celé letištní plochy nad silnicí II. třídy na pozemcích p.č. 1482 a 2097 v k.ú. Pole.
     Na různé sportovní, motoristické a společenské akce je možné využít zpevněnou betonovou plochu, která je vedena jako veřejné prostranství, po uhrazení místního poplatku za užívání veřejného prostranství na základě Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o místních poplatcích ze dne 1. 6. 2012. Je možné uhradit roční poplatek za individuální užívání plochy, zde je však nutné respektovat větší, zde avizované, organizované akce. Travnaté plochy jsou řádně pronajaty VOD Kadov k zemědělskému podnikání.
Užívání letištní plochy nad i pod silnicí se řídi provozním řádem plochy, který se momentálně aktualizuje.

Kontaktní údaje pro komunikaci:
Obec Kadov – 383 491 019; 724 181 049; oukadov@tiscali.cz; ou@kadov.net

Obec Kadov požádala Polici ČR o náhodnou kontrolu uživatelů letiště, zda mají povolení Obecního úřadu v Kadově na užívání letištní plochy.

OBEC KADOV vyhlásila již v roce 2018 STOP stav na vydávání individuálních povolení na užívání plochy letiště v k.ú. Pole. V roce 2019 nemá nikdo povolení k tréninkovým jízdám. Výjimku tvoří pouze autoškoly. Na ploše je ZAKÁZÁNO DRIFTOVÁNÍ A GUMOVÁNÍ A ODKLÁDÁNÍ ODPADŮ. V průběhu roku 2019 dojde k úpravám na ploše, budou doplněny dopravní značky a svodidla plocha letiště bude monitorována. Přestupky budou řešeny ve spolupráci s Policií ČR.

Změna vyhrazena.

Pokud zde nějaká akce není uvedena, znamená to, že nebyla doručena písemná poptávka na obecní úřad v Kadově.

Informace o zvláštním užívání letiště.

Žádost o zvláštní užívání veřejného prostranství – letištní plocha na pozemcích p.č. 1482 a 2097 v k.ú. Pole

Vladimíra Tomanová, starostka obce, v.r.

Výňatek z OZV ohledně poplatů za užívání veřejného prostranství:

(1)   Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
(2)    Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.

Mapa:

Mapa

Informace o plánovaných akcích na „Letišti Tchořovice“ v k.ú. Pole

 

Od 16.08.2022 do 17.08.2022
Motoškola Sršeň 16.8. - 17.8.2022
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

20.08.2022
Motoškola Sršeň 20.8.2022
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 23.08.2022 do 24.08.2022
Motoškola Sršeň 23.8. - 24.8.2022
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 26.08.2022 do 27.08.2022
Auto-moto burza Tchořovice 26.8. - 27.8.2022
Burza Tchořovice - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

27.08.2022
Kaskadérská show Adama Peschla 27.8.2022
Kaskadérská show Adama Peschla - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

28.08.2022
Motoškola Sršeň 28.8.2022
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

03.09.2022
Motoškola Sršeň 3.9.2022
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 06.09.2022 do 07.09.2022
Motoškola Sršeň 6.9. - 7.9.2022
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

10.09.2022
Motoškola Sršeň 10.9.2022
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 13.09.2022 do 14.09.2022
Motoškola Sršeň 13.9. - 14.9.2022
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

17.09.2022
Motoškola Sršeň 17.9.2022
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 20.09.2022 do 21.09.2022
Motoškola Sršeň 20.9. - 21.9.2022
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 23.09.2022 do 24.09.2022
Auto-moto burza Tchořovice 23.9. - 24.9.2022
Burza Tchořovice - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

25.09.2022
Motoškola Sršeň 25.9.2022
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

28.09.2022
Motoškola Sršeň 28.9.2022
Motoškola Sršeň - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 29.09.2022 do 03.10.2022
43. INVELT Rally Pačejov 2022 ve dnech 29.9. - 3.10.2022
43. INVELT Rally Pačejov 2022

Od 22.10.2022 do 23.10.2022
Automobilový slalom V+Z Motorsport 22.10. - 23.10.2022
Automobilový slalom V+Z Motorsport

Od 28.10.2022 do 29.10.2022
Auto-moto burza Tchořovice 28.10. - 29.10.2022
Burza Tchořovice - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov

Od 25.11.2022 do 26.11.2022
Auto-moto burza Tchořovice 25.11. - 26.11.2022
Burza Tchořovice - plochy na pozemcích v k.ú. Pole, obec Kadov