NOVINKY - ÚŘEDNÍ DESKA

Schválený závěrečný účet obce Kadov za r. 2021
Závěrečný účet obce Kadov včetně příloh. Závěrečný účet obce Kadov byl schválen na zasedání OZ Kadov dne 5. 5. 2022-č. usnesení 2/22/II
Min.doba zveřejnění od 11.05.2022 do 27.05.2022.

Schválený rozpočet SOB na rok 2022
Schválený rozpočet Svazku obcí Blatenska na rok 2022
Min.doba zveřejnění od 13.12.2021 do 31.01.2023.

Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem - aktualizováno 7.12.2021
Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
Min.doba zveřejnění od 07.12.2021 do 31.01.2023.

Schválený závěrečný účet SOB za rok 2020
Schválený závěrečný účet SOB za rok 2020, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020, Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu 2020
Min.doba zveřejnění od 30.06.2021 do 01.07.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 63920/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH22476/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 09.12.2019 do 31.12.2022.

POSLEDNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Výpis z Usnesení z I. Ustavujícího zasedání konaného dne 26. 10. 2018
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 26. 10. 2018 od 18,00 hodin v obřadní síni v bývalé škole v Kadově

INFORMACE, POZVÁNKY

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí na rok 2022
Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí na rok 2022

Rozvozový plán prodeje kuřiček na rok 2022
Rozvozový plán prodeje kuřiček

Jízdní řád pojízdné prodejny od 1.1.2022
Jízdní řád pojízdné prodejny

Termíny svozů komunálního odpadu 2022
Termíny svozů komunálního odpadu pro rok 2022

Sběrný dvůr Blatná 2022
Informace o možnosti ukládání odpadu od začátku roku 2022

Počasí

NOVINKY - UDÁLOSTI V OBCI

09.05.2022
Cedule publicity - Volnočasové aktivity Kadov 2022
Projekt Zázemí pro volnočasové aktivity Kadov


05.01.2022
Poskytnutí dotace z POV na úroky z úvěru za rok 2021
Obci Kadov byla poskytnuta z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje


29.12.2021
Oprava části místní komunikace v k.ú. Pole - 2021
Poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na opravu části místní komunikace v Poli


02.10.2021
II. viklanské hrátky - Kdo si hraje, nezlobí 2.10.2021
Dne 2.10.2021 jsme uspořádali II. VIKLANSKÉ HRÁTKY s podtextem „Kdo si hraje – nezlobí“.


15.02.2021
Výsledek Tříkrálové sbírky 2021
Zveřejnění výsledků Tříkrálové sbírky 2021v Kadově


04.01.2021
Dotace z Programu obnovy venkova JK v roce 2020
Obci Kadov byla poskytnuta z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje


23.12.2020
Výměna stropních trámů a obnova kulturního sálku v Kadově 2 - 2020
Výměna stropních trámů a obnova kulturního sálku


12.10.2020
Jak se žilo na zámečcích a tvrzích dříve i dnes
Třetí díl knihy Zámečky a tvrze jižních Čech aneb Jak se na nich žije dnes


25.05.2020
Opravená komunikace v Mračově 25.5.2020
Opravená komunikace v Mračově za přispění prostředků státního rozpočtu ČR