NOVINKY - ÚŘEDNÍ DESKA

Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Zastupitelstev obcí konané ve dnech 23. a 24.9.2022
Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Zastupitelstev obcí konané ve dnech 23. a 24.9.2022
Min.doba zveřejnění od 09.08.2022 do 24.09.2022.

Jmenování zapisovatelů OVK pro volby do Zastupitelstev obcí konané ve dnech 23. a 24.9.2022
Jmenování zapisovatelů OVK pro volby do Zastupitelstev obcí konané ve dnech 23. a 24.9.2022
Min.doba zveřejnění od 09.08.2022 do 24.09.2022.

Záměr nakládání s majetkem obce ze dne 9.8.2022
Záměr schválený Zastupitelstvem obce Kadov
Min.doba zveřejnění od 09.08.2022 do 25.08.2022.

Rozpočtové opatření č. 07/2022
Rozpočtové změny roku 2022 - Rozpočtové opatření č. 07/2022
Min.doba zveřejnění od 08.08.2022 do 24.08.2022.

Schválený závěrečný účet SOB za rok 2021
Schválený závěrečný účet SOB za rok 2021, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2021 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
Min.doba zveřejnění od 19.07.2022 do 01.07.2023.

POSLEDNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Výpis z Usnesení z I. Ustavujícího zasedání konaného dne 26. 10. 2018
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 26. 10. 2018 od 18,00 hodin v obřadní síni v bývalé škole v Kadově

INFORMACE, POZVÁNKY

Nový jízdní řád pojízdné prodejny platný od 1.7.2022
Pojízdnou prodejnu DSO Horažďovicko bude provozovat od 1.7.2022 nový provozovatel: Potraviny Mandák s.r.o., sídlo: Horažďovice 341 01, Nad Nemocnicí 1129, IČ: 08280215

Rozvozový plán prodeje kuřiček na rok 2022
Rozvozový plán prodeje kuřiček

Termíny svozů komunálního odpadu 2022
Termíny svozů komunálního odpadu pro rok 2022

Informace týkající se uplatnění osvobození od daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022

Počasí

NOVINKY - UDÁLOSTI V OBCI

09.05.2022
Cedule publicity - Volnočasové aktivity Kadov 2022
Projekt Zázemí pro volnočasové aktivity Kadov


04.05.2022
Památník osvobození v Poli - 4.5.2022
Ve středu 4. května 2022 zavítal v odpoledních hodinách Veterán Klub Mělník k našemu „Památníku osvobození“


17.04.2022
Vzpomínka na „Velikonoční pinčes“ z neděle 17. 4. 2022
Vzpomínka na „Velikonoční pinčes“ z neděle 17. 4. 2022, konaný v bývalé škole v Kadově


09.04.2022
Dětský maškarní bál v Kadově 9. 4. 2022
Malá fotoreportáž z dětského maškarního bálu, který se konal v tělocvičně bývalé školy s v Kadově.


06.01.2022
Tříkrálová sbírka v našich obcích - leden 2022
V rámci tradiční Tříkrálové sbírky darovali naši občané 17 255,- Kč, což je zatím nejvyšší vybraná částka u nás.


05.01.2022
Poskytnutí dotace z POV na úroky z úvěru za rok 2021
Obci Kadov byla poskytnuta z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje


01.01.2022
Novoročního pochod po čertových kamenech 1.1.2022
Malá fotoreportáž z "Novoročního pochodu po čertových kamenech"


29.12.2021
Oprava části místní komunikace v k.ú. Pole - 2021
Poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na opravu části místní komunikace v Poli


06.11.2021
Vítání občánků 6.11.2021
V sobotu 6. 11. 2021 jsme u nás v sále bývalé školy v Kadově přivítali 9 „našich“ nových občánků s letopočtem narození 2019 – 2021