NOVINKY - ÚŘEDNÍ DESKA

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 26.9.2022
Přerušení dodávky elektrické energie proběhne dne 26.9.2022 od 8:00 do 14:30 hodin
Min.doba zveřejnění od 08.09.2022 do 26.09.2022.

Schválený závěrečný účet SOB za rok 2021
Schválený závěrečný účet SOB za rok 2021, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2021 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
Min.doba zveřejnění od 19.07.2022 do 01.07.2023.

Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem - aktualizováno 29.6.2022
Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
Min.doba zveřejnění od 29.06.2022 do 31.01.2023.

Schválený rozpočet SOB na rok 2022
Schválený rozpočet Svazku obcí Blatenska na rok 2022
Min.doba zveřejnění od 13.12.2021 do 31.01.2023.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 63920/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH22476/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 09.12.2019 do 31.12.2022.

POSLEDNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA

Výpis z Usnesení z I. Ustavujícího zasedání konaného dne 26. 10. 2018
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 26. 10. 2018 od 18,00 hodin v obřadní síni v bývalé škole v Kadově

INFORMACE, POZVÁNKY

Uzavření pošty v Kadově 26.9.2022
Z důvodu hlášeného bezproudí v pondělí 26. září 2022 bude pošta Kadov uzavřena.


Milostivé léto II proběhne v období 1.9. - 30.11.2022
Ministerstvo spravedlnosti připravilo ve spolupráci s neziskovým sektorem Milostivé léto II

Nový jízdní řád pojízdné prodejny platný od 1.7.2022
Pojízdnou prodejnu DSO Horažďovicko bude provozovat od 1.7.2022 nový provozovatel: Potraviny Mandák s.r.o., sídlo: Horažďovice 341 01, Nad Nemocnicí 1129, IČ: 08280215

Rozvozový plán prodeje kuřiček na rok 2022
Rozvozový plán prodeje kuřiček

Počasí

NOVINKY - UDÁLOSTI V OBCI

09.05.2022
Cedule publicity - Volnočasové aktivity Kadov 2022
Projekt Zázemí pro volnočasové aktivity Kadov


04.05.2022
Památník osvobození v Poli - 4.5.2022
Ve středu 4. května 2022 zavítal v odpoledních hodinách Veterán Klub Mělník k našemu „Památníku osvobození“


17.04.2022
Vzpomínka na „Velikonoční pinčes“ z neděle 17. 4. 2022
Vzpomínka na „Velikonoční pinčes“ z neděle 17. 4. 2022, konaný v bývalé škole v Kadově


09.04.2022
Dětský maškarní bál v Kadově 9. 4. 2022
Malá fotoreportáž z dětského maškarního bálu, který se konal v tělocvičně bývalé školy s v Kadově.


06.01.2022
Tříkrálová sbírka v našich obcích - leden 2022
V rámci tradiční Tříkrálové sbírky darovali naši občané 17 255,- Kč, což je zatím nejvyšší vybraná částka u nás.


05.01.2022
Poskytnutí dotace z POV na úroky z úvěru za rok 2021
Obci Kadov byla poskytnuta z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje


01.01.2022
Novoročního pochod po čertových kamenech 1.1.2022
Malá fotoreportáž z "Novoročního pochodu po čertových kamenech"


29.12.2021
Oprava části místní komunikace v k.ú. Pole - 2021
Poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na opravu části místní komunikace v Poli


06.11.2021
Vítání občánků 6.11.2021
V sobotu 6. 11. 2021 jsme u nás v sále bývalé školy v Kadově přivítali 9 „našich“ nových občánků s letopočtem narození 2019 – 2021