Usnesení zastupitelstva

Usnesení zastupitelstva obce Kadov.

Dle stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů není možné na internetových stránkách zveřejňovat v zápisech údaje jako jméno a adresa konkrétních občanů. Zveřejnit na internetu je možné pouze upravenou verzi bez těchto osobních údajů. Neupravená verze je k nahlédnutí na Městském úřadu pro zákonem vymezené osoby a to: občané hlášení ve městě k trvalému pobytu, osoby starší 18 let, které ve městě vlastní nemovitost a cizí státní občané hlášení ve městě k trvalému pobytu. Takto chráněné osobní údaje jsou v zápisech nahrazeny (***).

Výtah z „Metodického doporučení k činnosti územních samosprávných celků“ odboru dozoru a kontroly veřejné správy:

  • Je povinností obce zveřejňovat zápisy a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce na internetových stránkách obce (popř. na úřední desce obecního úřadu)?
    Zveřejňování dokumentů o činnosti zastupitelstva obce není ze zákona povinné a zákony o územních samosprávných celcích toto neupravuji. Tato praxe je tak jedna z možností, jak informovat občany obce o činnosti orgánů obce (viz § 97 zákona o obcích, dle kterého obec informuje občany o činnosti orgánů obce na zasedání zastupitelstva obce a dále jiným způsobem v místě obvyklým). Pokud se jedná o dobu zveřejnění, obec sama rozhodne, na jakou dobu dokumenty zveřejní. Pokud však obec dobrovolně zveřejní zápis a přijatá usneseni ze zasedání zastupitelstva obce na úřední desce obecního úřadu, je její povinnosti zachovat ochranu osobních údajů (§ 5 odst. 7 zákona o svobodném přístupu k informacím). Totéž se týká zveřejnění na internetových stránkách obce.
Výpis z Usnesení z I. Ustavujícího zasedání konaného dne 19.10.2022
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 19. 10. 2022 od 19,00 hodin v hasičské klubovně v bývalé škole v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 25.10.2022 do 10.11.2022.

Výpis z Usnesení z I. Ustavujícího zasedání konaného dne 26. 10. 2018
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 26. 10. 2018 od 18,00 hodin v obřadní síni v bývalé škole v Kadově
Min.doba zveřejnění od 31.10.2018 do 00.00.0000.

Výpis z Usnesení z I. Ustavujícího zasedání konaného dne 7. 11. 2014
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 7. 11. 2014 od 18,15 hodin v obřadní síni v bývalé škole v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 14.11.2014 do 00.00.0000.

Výpis z Usnesení 6 / 13
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 5. 9. 2013 od 19,30 hodin na obecním úřadu v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 09.09.2013 do 00.00.0000.

Výpis z Usnesení 5 / 13
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 1. 8. 2013 od 19,30 hodin na obecním úřadu v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 03.08.2013 do 00.00.0000.

Výpis z Usnesení 4 / 13
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 13. 6. 2013 od 19,30 hodin na obecním úřadu v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 17.06.2013 do 00.00.0000.

Výpis z Usnesení 3 / 13
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 7. 5. 2013 od 20,00 hodin na obecním úřadu v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 10.05.2013 do 00.00.0000.

Výpis z Usnesení 2 / 13
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 4. 4. 2013 od 19,00 hodin na obecním úřadu v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 16.04.2013 do 00.00.0000.

Výpis z Usnesení č. 1/13
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 7. 3. 2013 od 19,00 hodin na obecním úřadu v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 15.03.2013 do 00.00.0000.

Obec Kadov Usnesení č. 8 / 12
Výpis z usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 11. 12. 2012 od 19,00 hodin na obecním úřadu v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 12.12.2012 do 00.00.0000.

Usnesení č. 7 / 12
Výpis z usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 18. 10. 2012 od 19,00 hodin na obecním úřadu v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 06.12.2012 do 00.00.0000.

Usnesení č. 6 / 12
Výpis z usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 6. 9. 2012 od 19,00 hodin na obecním úřadu v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 08.10.2012 do 00.00.0000.

Usnesení č. 5 / 12
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 19. 7. 2012 od 19,00 hodin na obecním úřadu v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 22.08.2012 do 00.00.0000.

Usnesení č. 4 / 12
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 31. 5. 2012 od 19,00 hodin na obecním úřadu v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 08.06.2012 do 00.00.0000.

Usnesení č. 3 / 12
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 19. 4. 2012 od 19,00 hodin na obecním úřadu v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 21.05.2012 do 00.00.0000.

Usnesení č. 2 / 12
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 8. 3. 2012 od 19,00 hodin na obecním úřadu v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 12.04.2012 do 00.00.0000.

Usnesení č. 1 / 12
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 19. 1. 2012 od 19,00 hodin na obecním úřadu v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 27.01.2012 do 00.00.0000.

Usnesení č. 32 / 11
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 13. 12. 2011 od 19,00 hodin na obecním úřadu v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 16.12.2011 do 00.00.0000.

Usnesení č. 31 / 11
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 3. 11. 2011 od 19,00 hodin na obecním úřadu v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 08.11.2011 do 00.00.0000.

Usnesení č. 30 / 11
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 6. 10. 2011 od 19,00 hodin na obecním úřadu v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 13.10.2011 do 00.00.0000.

Usnesení č. 29 / 11
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 1. 9. 2011 od 19,00 hodin na obecním úřadu v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 06.09.2011 do 00.00.0000.

Usnesení č. 28 / 11
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 28. 7. 2011 od 19,00 hodin na obecním úřadu v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 04.08.2011 do 00.00.0000.