Úřední deska

Úřední deska obce Kadov.

Dokumenty zveřejňované dle zákona o obcích na úřední desce.

Schválené rozpočty, schválené rozpočtové výhledy, schválená rozpočtová opatření a schválené závěrečné účty Obce Kadov jsou trvale elektronicky zveřejněny v části ROZPOČTY. V listinné podobě v kanceláři OÚ Kadov.

 

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: MZE-49892/2021-16212
Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy spis.zn.: MZE-49892/2021-16212
Min.doba zveřejnění od 15.09.2021 do 15.10.2021.

Veřejná vyhláška k projednání Zprávy o uplatňování ÚP Kadov
Veřejná vyhláška k projednání Zprávy o uplatňování ÚP Kadov včetně návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Kadov
Min.doba zveřejnění od 06.09.2021 do 07.10.2021.

Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem - aktualizováno 2.9.2021
Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
Min.doba zveřejnění od 02.09.2021 do 31.01.2023.

Informace o jmenování zapisovatelů OVK pro volby do PS Parlamentu ČR konaných 8. a 9. října 2021
Informace o jmenování zapisovatelů OVK pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných 8. a 9. října 2021
Min.doba zveřejnění od 26.08.2021 do 09.10.2021.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků a stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise volby 8. a 9.10.2021
Na základě § 14c odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky ve znění pozdějších předpisů zveřejňuji informace o počtu a sídle volebních okrsků obce Kadov.
Min.doba zveřejnění od 23.08.2021 do 09.10.2021.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise volby 8. a 9.10.2021
Na základě § 14c odst. 1 písm.c) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovuji pro volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021 minimální počet členů okrskové volební komise.
Min.doba zveřejnění od 09.08.2021 do 09.10.2021.

Schválený závěrečný účet SOB za rok 2020
Schválený závěrečný účet SOB za rok 2020, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020, Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu 2020
Min.doba zveřejnění od 30.06.2021 do 01.07.2022.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu SOB na období 2022 - 2024
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Blatenska na období 2022 - 2024
Min.doba zveřejnění od 22.12.2020 do 31.12.2021.

Schválený rozpočet SOB na rok 2021
Schválený rozpočet Svazku obcí Blatenska na rok 2021 včetně plnění za předcházející rok na rok 2021
Min.doba zveřejnění od 22.12.2020 do 31.12.2021.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 63920/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH22476/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 09.12.2019 do 31.12.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 41508/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává Veřejnou vyhlášku - Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH17445/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 30.08.2019 do 31.12.2022.

Darovací smlouva mezi SOB a Prevent 99 ze dne 29.5.2019
Podpis smlouvy byl odsouhlasen na VH SOB dne 29.05.2019
Min.doba zveřejnění od 19.07.2019 do 19.07.2022.

Schválený aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu SOB na období 2020 - 2022
Schválený aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Blatenska na období 2020 - 2022
Min.doba zveřejnění od 18.06.2019 do 31.01.2023.

Veřejná vyhláška č.j.: 18918/2019-MZE-16212
Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství
Min.doba zveřejnění od 04.04.2019 do 31.12.2022.

Nejbližší akce

Viklanské hrátky II. - 2.10.2021
Pozvánka na II. viklanské hrátky do Kadova

Informace, pozvánky

Plánované svozy odpadů a humanitární sbírka 25.9.2021
Svoz elektrošrotu, svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu a humanitární sbírka – Diakonie Broumov v sobotu 25.9.2021

Nabídka stavebních parcel v Kasejovicích
Město Kasejovice nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu rodinných domů v lokalitě: Kasejovice - obytná zóna Chloumecká

Služba společnosti EG.D - hlášení plánovaných odstávek elektrické energie
Informace o službě společnosti EG.D - hlášení plánovaných odstávek elektrické energie nebo poruch na vedení

Rozpis svozu komunálního odpadu od 26.7. do 4.10.2021
Od začátku roku 2021 probíhá svoz KO každé sudé pondělí

Rozvozový plán prodeje kuřiček 25.2. - 4.11.2021
Rozvozový plán prodeje kuřiček 2021

Pojízdná prodejna Horažďovicko - jízdní řád od 1.1.2021
Informace o trase, objednávky a rezervace

Poslední usnesení zastupitelstva

Výpis z Usnesení z I. Ustavujícího zasedání konaného dne 26. 10. 2018
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 26. 10. 2018 od 18,00 hodin v obřadní síni v bývalé škole v Kadově