Úřední deska

Úřední deska obce Kadov. Dokumenty zveřejňované dle zákona o obcích na úřední desce.

Schválené rozpočty, schválené rozpočtové výhledy, schválená rozpočtová opatření a schválené závěrečné účty Obce Kadov jsou trvale elektronicky zveřejněny v části ROZPOČTY. V listinné podobě v kanceláři OÚ Kadov.

Svazek obcí Blatenska - oznámení o zveřejnění
Schválený rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření Svazku obcí Blatenska jsou v plném znění zveřejněna v elektronické podobě na www.blatensko.eu a jsou k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři SOB v úředních hodinách na adrese: Spálená 727, 388 01 Blatná.


Veřejná vyhláška č.j.: MUBL 9397/2023
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici č. III/02019 v místní části Vrbno.
Min.doba zveřejnění od 02.06.2023 do 30.09.2023.

Návrh závěrečného účtu DSO Horažďovicko za rok 2022
Návrh závěrečného účtu DSO Horažďovicko za rok 2022 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Horažďovicko za rok 2022
Min.doba zveřejnění od 31.05.2023 do 15.06.2023.

Návrh závěrečného účtu SMOOS za rok 2022
Návrh závěrečného účtu Svazku měst a obcí okresu Strakonice, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření od 1.1.2022 do 31.12.2022
Min.doba zveřejnění od 22.05.2023 do 15.06.2023.

Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem ze dne 28.2.2023
Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
Min.doba zveřejnění od 28.02.2023 do 31.12.2023.

Schválený závěrečný účet SOB za rok 2021
Schválený závěrečný účet SOB za rok 2021, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2021 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
Min.doba zveřejnění od 19.07.2022 do 01.07.2023.

Informace, pozvánky

Prodej slepiček v Kadově a ve Lnářském Málkově 20.6.2023
Prodej slepiček ve Lnářském Málkově proběhne u kaple od 12:00 hodin a v Kadově u autobusové zastávky u kostela od 12:15 hodin

Letní tábor Bochnín v duchu dávných pověstí a příběhů 11.8. - 18.8.2023
Letní tábor v duchu dávných pověstí a příběhů – v kraji pod poutním vrchem Křemešník

Rozvozový plán prodeje kuřiček 2023 - trasa 2
Rozvozový plán prodeje kuřiček od 2.3. do 9.11.2023

Odborová organizace Dolu Jan Šverma nabízí poukazy na LDT Vrbno 1.7. - 14.7.2023
Odborová organizace Dolu Jan Šverma nabízí poukazy na letní dětský tábor Vrbno

Poslední usnesení zastupitelstva

Výpis z Usnesení z I. Ustavujícího zasedání konaného dne 19.10.2022
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 19. 10. 2022 od 19,00 hodin v hasičské klubovně v bývalé škole v Kadově.