Úřední deska

Úřední deska obce Kadov. Dokumenty zveřejňované dle zákona o obcích na úřední desce.

Schválené rozpočty, schválené rozpočtové výhledy, schválená rozpočtová opatření a schválené závěrečné účty Obce Kadov jsou trvale elektronicky zveřejněny v části ROZPOČTY. V listinné podobě v kanceláři OÚ Kadov.

Svazek obcí Blatenska - oznámení o zveřejnění
Schválený rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření Svazku obcí Blatenska jsou v plném znění zveřejněna v elektronické podobě na www.blatensko.eu a jsou k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři SOB v úředních hodinách na adrese: Spálená 727, 388 01 Blatná.


Oznámení o konání OZ 9.2.2023
Veřejné I. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 9.2.2023 v 19:00 hodin na OÚ Kadov
Min.doba zveřejnění od 01.02.2023 do 09.02.2023.

Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 13.1. - 14.1.2023 - obec Kadov
Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 13.1. - 14.1.2023
Min.doba zveřejnění od 30.01.2023 do 15.02.2023.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 9.2.2023
Ve čtvrtek 9.2.2023 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 30.01.2023 do 09.02.2023.

Schválený závěrečný účet SOB za rok 2021
Schválený závěrečný účet SOB za rok 2021, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2021 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
Min.doba zveřejnění od 19.07.2022 do 01.07.2023.

Informace, pozvánky

Od 1. ledna 2023 dochází ke zrušení bezplatné daňové složenky
Od 1. ledna 2023 dochází ke zrušení bezplatné „daňové složenky“. Využijte placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

Poslední usnesení zastupitelstva

Výpis z Usnesení z I. Ustavujícího zasedání konaného dne 19.10.2022
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 19. 10. 2022 od 19,00 hodin v hasičské klubovně v bývalé škole v Kadově.