Úřední deska

Úřední deska obce Kadov. Dokumenty zveřejňované dle zákona o obcích na úřední desce.

Schválené rozpočty, schválené rozpočtové výhledy, schválená rozpočtová opatření a schválené závěrečné účty Obce Kadov jsou trvale elektronicky zveřejněny v části ROZPOČTY. V listinné podobě v kanceláři OÚ Kadov.

Svazek obcí Blatenska - oznámení o zveřejnění
Schválený rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření Svazku obcí Blatenska jsou v plném znění zveřejněna v elektronické podobě na www.blatensko.eu a jsou k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři SOB v úředních hodinách na adrese: Spálená 727, 388 01 Blatná.


Oznámení o konání OZ 3.4.2023
Veřejné II. zasedání Obecního zastupitelstva se koná v pondělí 3.4.2023 v 19:00 hodin na OÚ Kadov
Min.doba zveřejnění od 27.03.2023 do 03.04.2023.

Závěrečný účet obce Kadov za r. 2022 - Návrh
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2022, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022, Zpráva o přijatých transferech v roce 2022.
Min.doba zveřejnění od 23.03.2023 do 08.04.2023.

Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem ze dne 28.2.2023
Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem
Min.doba zveřejnění od 28.02.2023 do 31.12.2023.

Schválený závěrečný účet SOB za rok 2021
Schválený závěrečný účet SOB za rok 2021, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2021 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
Min.doba zveřejnění od 19.07.2022 do 01.07.2023.

Nejbližší akce

Velikonoční pinčes v Kadově 9.4.2023
Pozvánka Velikonoční pinčes do Kadova

Informace, pozvánky

Letní tábor Bochnín v duchu dávných pověstí a příběhů 11.8. - 18.8.2023
Letní tábor v duchu dávných pověstí a příběhů – v kraji pod poutním vrchem Křemešník

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro šk. rok 2023/2024 ve dnech 14.4. a 15.4.2023
Zápis do 1. ročníku ZŠ J. A. Komenského Blatná a ZŠ T. G. Masaryka Blatná

Rozvozový plán prodeje kuřiček 2023 - trasa 2
Rozvozový plán prodeje kuřiček od 2.3. do 9.11.2023

Odborová organizace Dolu Jan Šverma nabízí poukazy na LDT Vrbno 1.7. - 14.7.2023
Odborová organizace Dolu Jan Šverma nabízí poukazy na letní dětský tábor Vrbno

Poslední usnesení zastupitelstva

Výpis z Usnesení z I. Ustavujícího zasedání konaného dne 19.10.2022
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 19. 10. 2022 od 19,00 hodin v hasičské klubovně v bývalé škole v Kadově.