Úřední deska

Úřední deska obce Kadov. Dokumenty zveřejňované dle zákona o obcích na úřední desce.

Schválené rozpočty, schválené rozpočtové výhledy, schválená rozpočtová opatření a schválené závěrečné účty Obce Kadov jsou trvale elektronicky zveřejněny v části ROZPOČTY. V listinné podobě v kanceláři OÚ Kadov.

Svazek obcí Blatenska - oznámení o zveřejnění
Schválený rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření Svazku obcí Blatenska jsou v plném znění zveřejněna v elektronické podobě na www.blatensko.eu a jsou k nahlédnutí v listinné podobě v kanceláři SOB v úředních hodinách na adrese: Spálená 727, 388 01 Blatná.


Schválený rozpočet SOB na rok 2024
Schválený rozpočet SOB na rok 2024 včetně plnění za předcházející rok
Min.doba zveřejnění od 09.01.2024 do 31.01.2025.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu SOB na období 2025 - 2027
Schválený střednědobý výhled rozpočtu SOB na období 2025 - 2027
Min.doba zveřejnění od 09.01.2024 do 31.01.2028.

Schválený závěrečný účet SOB za rok 2022
Schválený závěrečný účet SOB za rok 2022, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2022 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022
Min.doba zveřejnění od 15.06.2023 do 31.12.2024.

Návrh závěrečného účtu DSO Horažďovicko za rok 2022
Návrh závěrečného účtu DSO Horažďovicko za rok 2022 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Horažďovicko za rok 2022
Min.doba zveřejnění od 31.05.2023 do 31.12.2024.

Návrh závěrečného účtu SMOOS za rok 2022
Návrh závěrečného účtu Svazku měst a obcí okresu Strakonice, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření od 1.1.2022 do 31.12.2022
Min.doba zveřejnění od 22.05.2023 do 31.12.2024.

Návrh závěrečného účtu SOBu za rok 2022
Návrh závěrečného účtu SOB, Výkaz FIN, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOB
Min.doba zveřejnění od 05.05.2023 do 31.12.2024.

Závěrečný účet obce Kadov za r. 2022 - Návrh
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2022, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022, Zpráva o přijatých transferech v roce 2022.
Min.doba zveřejnění od 23.03.2023 do 31.12.2024.

Schvalený rozpočet SOB na rok 2023 včetně plnění za předcházející rok
Schvalený rozpočet SOB na rok 2023 včetně plnění za předcházející rok
Min.doba zveřejnění od 22.12.2022 do 31.12.2024.

Informace, pozvánky

Kuchařské čarování Petra Stupky ve Vrbně 16.3.2024
Pozvánka na kuchařské čarování do Vrbna

Pozvánka na dětský maškarní bál do Kadova 9.3.2024
Pozvánka na dětský maškarní bálVýše poplatků za komunální odpad a ze psů pro rok 2024
Výše poplatků za komunální odpad a ze psů

Svozy komunálního odpadu 8.1. - 23.12.2024
Svoz KO probíhá každé sudé pondělí

Informace Finančního úřadu pro podávání daňového přiznání 2024
Pracovní doba a adresa pro podávání daňového přiznání

Poslední usnesení zastupitelstva

Výpis z Usnesení z I. Ustavujícího zasedání konaného dne 19.10.2022
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 19. 10. 2022 od 19,00 hodin v hasičské klubovně v bývalé škole v Kadově.