Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Kadov.

Oznámení o konání OZ dne 6.6.2024
Veřejné III. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 6.6.2024 v 19:00 hodin na OÚ Kadov
Min.doba zveřejnění od 30.05.2024 do 06.06.2024.

KÚ Jihočeského kraje vydává Opatření obecné povahy č. 1/2024/OZZL, č.j.: KUJCK 63274/2024
Opatření obecné povahy - výjimka ze základních podmínek ochrany vlka obecného
Min.doba zveřejnění od 27.05.2024 do 12.06.2024.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 8993/2024
Oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu Polní cesty Čečelovice
Min.doba zveřejnění od 27.05.2024 do 12.06.2024.

Oznámení o době a místě konání voleb do EP konané ve dnech 7. a 8. června 2024
Oznámení o době a místě konání voleb do do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024
Min.doba zveřejnění od 23.05.2024 do 08.06.2024.

Záměr nakládání s majetkem obce ze dne 23.5.2024
Záměr výpůjčky pozemku
Min.doba zveřejnění od 21.05.2024 do 06.06.2024.

Pozvánka na 1. zasedání OVK dne 16.5.2024
Pozvánka na 1. zasedání OVK pro volby do EP konané ve dnech 7. a 8. června 2024
Min.doba zveřejnění od 13.05.2024 do 16.05.2024.

Závěrečný účet DSO Radina 2023 - Návrh
Závěrečný účet DSO Radina 2023 - Návrh, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023
Min.doba zveřejnění od 06.05.2024 do 11.06.2024.

Veřejná vyhláška od FÚ pro Jihočeský kraj č.j.: 886758/24/2200-11530-304688
FÚ oznamuje, že ode dne 30.04.2024 do dne 31.05.2024 je na všech územních pracovištích zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam
Min.doba zveřejnění od 30.04.2024 do 31.05.2024.

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29.4.2024 do 7.6.2024
Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29. dubna 2024 do 7. června 2024
Min.doba zveřejnění od 29.04.2024 do 07.06.2024.

Závěrečný účet obce Kadov za r. 2023 - Návrh
Závěrečný účet obce Kadov za r. 2023 - Návrh: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2023, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023, Rozvaha k 31. 12. 2023, Zpráva o přijatých transferech v roce 2023
Min.doba zveřejnění od 29.04.2024 do 07.06.2024.

Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do EP 7.6 - 8.6.2024
Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu 7.6 - 8.6.2024
Min.doba zveřejnění od 23.04.2024 do 08.06.2024.

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29.4.2024 do 7.6.2024
Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29. dubna 2024 do 7. června 2024
Min.doba zveřejnění od 17.04.2024 do 08.06.2024.

Veřejná vyhláška od FÚ pro Jihočeský kraj č.j.: 701663/24/2200-11530-304688
FÚ oznamuje, že ode dne 15.04.2024 do dne 15.05.2024 je na všech územních pracovištích zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam
Min.doba zveřejnění od 12.04.2024 do 15.05.2024.

Oznámení o konání OZ dne 18.4.2024
Veřejné II. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 18.4.2024 v 19:00 hodin na OÚ Kadov
Min.doba zveřejnění od 10.04.2024 do 18.04.2024.

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do Evropského parlamentu 7.6 - 8.6.2024
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu
Min.doba zveřejnění od 08.04.2024 do 08.06.2024.

Záměr nakládání s majetkem obce ze dne 27.3.2024
Záměr směny pozemku v k.ú. Vrbno
Min.doba zveřejnění od 27.03.2024 do 11.04.2024.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 4603/2024
Městský úřad Blatná, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy a stanovuje žadateli přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
Min.doba zveřejnění od 21.03.2024 do 06.04.2024.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 4592/2024
Veřejná vyhláška, kterou se doručuje návrh Změny č. 2 územního plánu Kadov
Min.doba zveřejnění od 21.03.2024 do 22.05.2024.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v Kadově 12.4.2024 pro dům č.p. 58
Přerušení dodávky elektrické energie proběhne od 8:00 do 14:00 hodin
Min.doba zveřejnění od 15.03.2024 do 12.04.2024.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v Kadově 12.4.2024 od č.p. 66 směr Vrbno
Přerušení dodávky elektrické energie proběhne od 8:00 do 14:00 hodin
Min.doba zveřejnění od 15.03.2024 do 12.04.2024.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v Kadově 15.4.2024
Přerušení dodávky elektrické energie proběhne od 8:00 do 16:00 hodin
Min.doba zveřejnění od 15.03.2024 do 15.04.2024.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v Kadově 16.4.2024
Přerušení dodávky elektrické energie proběhne od 8:00 do 16:00 hodin
Min.doba zveřejnění od 15.03.2024 do 16.04.2024.

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro šk. rok 2024/2025 ve dnech 12.4. a 13.4.2024
Zápis do 1. ročníku ZŠ J. A. Komenského Blatná a ZŠ T. G. Masaryka Blatná
Min.doba zveřejnění od 11.03.2024 do 13.04.2024.

Výroční zpráva obce Kadov za rok 2023
Výroční zpráva obce KADOV o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2023
Min.doba zveřejnění od 28.02.2024 do 15.03.2024.

Oznámení o konání OZ dne 29.2.2024
Veřejné I. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 29.2.2024 v 19:00 hodin na OÚ Kadov
Min.doba zveřejnění od 21.02.2024 do 29.02.2024.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 22.2.2024
Ve čtvrtek 22.2.2024 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 32. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 16.02.2024 do 22.02.2024.

Veřejná vyhláška - Doručení návrhu 13. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje č.j.: KUJCK 18334/2024
Veřejná vyhláška - Doručení návrhu 13. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 16.02.2024 do 25.02.2024.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie pro obec Vrbno 31.1.2024
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 29.1.2024 od 8:00 do 16:00 hodin
Min.doba zveřejnění od 22.01.2024 do 31.01.2024.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie pro obec Mračov 29.1.2024
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie dne 29.1.2024 od 9:00 do 15:00 hodin
Min.doba zveřejnění od 22.01.2024 do 29.01.2024.

Krajský úřad – Jihočeský kraj vydává Opatření obecné povahy č. 2/2023/OZZL č.j.: KUJCK 6852/2024
Krajský úřad Jihočeský kraj stanovuje odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany jiných volně žijících živočichů.
Min.doba zveřejnění od 22.01.2024 do 07.02.2024.