Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Kadov.

Návrh rozpočtu SMOOS na rok 2024 s porovnáním předchozího období
Návrh rozpočtu SMOOS na rok 2024 s porovnáním předchozího období
Min.doba zveřejnění od 13.11.2023 do 29.11.2023.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOOS na období 2025 - 2028
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOOS na období 2025 - 2028
Min.doba zveřejnění od 13.11.2023 do 29.11.2023.

Oznámení o konání OZ dne 16.11.2023
Veřejné VII. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 16.11.2023 v 19:00 hodin na OÚ Kadov
Min.doba zveřejnění od 08.11.2023 do 16.11.2023.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 18574/2023
Městský úřad Blatná, odbor dopravy vydává Veřejnou vyhlášku a stanovuje žadateli přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, na silnici II/174 a na místní komunikaci na pozemku parc.č. 1005/1 v k.ú. a obci Kadov
Min.doba zveřejnění od 02.11.2023 do 18.11.2023.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v Kadově dne 10.11.2023
Přerušení dodávky elektrické energie dne 10.11.2023 v Kadově proběhne od 8:00 do 12:00 hodin
Min.doba zveřejnění od 23.10.2023 do 10.11.2023.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie v Kadově dne 15.11.2023
Přerušení dodávky elektrické energie dne 15.11.2023 v Kadově proběhne od 8:00 do 15:00 hodin
Min.doba zveřejnění od 23.10.2023 do 15.11.2023.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 19.10.2023
Ve čtvrtek 19. října 2023 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 29. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 11.10.2023 do 19.10.2023.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 17189/2023
Městský úřad Blatná, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - stanovuje žadateli přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, na silnici II/174, na místních a veřejně přístupné účelové komunikaci v obci Kadov
Min.doba zveřejnění od 11.10.2023 do 27.10.2023.

Oznámení o konání OZ dne 12.10.2023
Veřejné VI. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 12.10.2023 v 19:00 hodin na OÚ Kadov
Min.doba zveřejnění od 04.10.2023 do 12.10.2023.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 26.10.2023
Přerušení dodávky elektrické energie proběhne dne 26.10.2023 od 7:30 do 17:00 hodin
Min.doba zveřejnění od 27.09.2023 do 26.10.2023.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 21.9.2023
Ve čtvrtek 21.9.2023 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 28. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 13.09.2023 do 21.09.2023.

Opatření obecné povahy č.j.: MUBL 15017/2023
Městský úřad Blatná, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - stanovuje žadateli přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
Min.doba zveřejnění od 07.09.2023 do 23.09.2023.

Informace o závěrečném účtu DSO SMOOS za rok 2022
Závěrečný účet DSO SMOOS za rok 2022 byl schválen VH SMOOS dne 15.6.2023.
Min.doba zveřejnění od 06.09.2023 do 22.09.2023.

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: PK-RR/3359/23
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území
Min.doba zveřejnění od 10.08.2023 do 26.08.2023.

Oznámení o konání OZ dne 17.8.2023
Veřejné V. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 17.8.2023 v 19:00 hodin na OÚ Kadov
Min.doba zveřejnění od 09.08.2023 do 17.08.2023.

Opatření obecné povahy č. 1/2023 č.j.: KUJCK 96515/2023
KÚ Jihočeského kraje vydává Opatření obecné povahy výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů mníka jednovousého (Lota lota) a jelce jesena (Leuciscus idus)
Min.doba zveřejnění od 07.08.2023 do 23.08.2023.

Záměr nakládání s majetkem obce ze dne 28.7.2023
Záměr pronájmu místnosti v budově bývalé školy v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 28.07.2023 do 14.08.2023.

Opatření obecné povahy č. 1/2023 (Návrh) č.j.: KUJCK 82111/2023
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví vydává OOP - výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů mníka jednovousého (Lota lota) a jelce jesena (Leuciscus idus).
Min.doba zveřejnění od 18.07.2023 do 03.08.2023.

Oznámení o konání OZ 29.6.2023
Veřejné IV. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 29.6.2023 v 19:00 hodin na OÚ Kadov
Min.doba zveřejnění od 21.06.2023 do 29.06.2023.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 22.6.2023
Ve čtvrtek 22.6.2023 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 27. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 12.06.2023 do 22.06.2023.

Veřejná vyhláška č.j.: MUBL 9397/2023
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici č. III/02019 v místní části Vrbno.
Min.doba zveřejnění od 02.06.2023 do 30.09.2023.

Oznámení o konání OZ 18.5.2023
Veřejné III. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 18.5.2023 v 19:00 hodin na OÚ Kadov
Min.doba zveřejnění od 10.05.2023 do 18.05.2023.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 11.5.2023
Ve čtvrtek 11.5.2023 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 26. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 02.05.2023 do 11.05.2023.

Veřejná vyhláška od FÚ pro Jihočeský kraj č.j.: 926140/23/2200-11530-304688
FÚ pro Jihočeský kraj oznamuje, že ode dne 25.04.2023 do dne 25.05.2023 je na všech územních pracovištích FÚ pro Jihočeský kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam k dani z nemovitých věcí včetně informačních letáků
Min.doba zveřejnění od 24.04.2023 do 25.05.2023.

Veřejná vyhláška o konání veřejného projednání Aktualizace č. 3 ZÚR PK zn.: PK-RR/1426/23
Oznámení o konání veřejného projednání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 3 na udržitelný rozvoj území
Min.doba zveřejnění od 05.04.2023 do 21.04.2023.

Oznámení o konání OZ 3.4.2023
Veřejné II. zasedání Obecního zastupitelstva se koná v pondělí 3.4.2023 v 19:00 hodin na OÚ Kadov
Min.doba zveřejnění od 27.03.2023 do 03.04.2023.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 23.3.2023
Ve čtvrtek 23.3.2023 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 25. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 13.03.2023 do 23.03.2023.

Výroční zpráva obce Kadov za rok 2022
Výroční zpráva obce KADOV o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2022
Min.doba zveřejnění od 01.03.2023 do 17.03.2023.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 3493/2023
Městský úřad Blatná, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích spis.zn.: MUBL 3153/2023/OD
Min.doba zveřejnění od 23.02.2023 do 11.03.2023.

Oznámení o konání OZ 9.2.2023
Veřejné I. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 9.2.2023 v 19:00 hodin na OÚ Kadov
Min.doba zveřejnění od 01.02.2023 do 09.02.2023.