Odpadové hospodářství

Informace o nakládání s odpady

Nakládání s odpady

Nakládání s odpady se řídí OZV Obce Kadov. Platné znění naleznete v části vyhlášky.


Sběrný dvůr Blatná

1. 1. 2022 vešla v platnost smlouva na zajištění odběru odpadu ve sběrném dvoře v Blatné.
Obec Kadov touto smlouvou zajistila za platbu 100,- Kč/občan obce a 50,- Kč/rekreační objekt včetně DPH občanům možnost ukládání odpadu na sběrný dvůr v Blatné. Občané na sběrném dvoře již nic neplatí, ale musí se prokázat občanským průkazem nebo vlastnictvím nemovitosti v naší obci.
 
Podmínky pro ukládání odpadu jsou pro občany Blatné a občany všech smluvních obcí shodné a je třeba je dodržovat.
 
Je možné ukládání jakéhokoliv odpadu, kromě několika výjimek, např. eternit, sádrokarton, okna a okenní rámy.
 
Na sběrný dvůr jsou přijímány běžné odpady z domácností a to:
 
objemný odpad (nábytek, matrace, koberce apod.), veškerý tříděný (plasty, papír, sklo, nápojový karton), elektroodpad, nebezpečný odpad (barvy, oleje apod.) a pneumatiky z osobních automobilů. Dále bioodpad – větve a trávu.

Informaci o otevírací době a kompletní seznam odpadů, které je možné uložit ve sběrném dvoře naleznete zde: Sběrný dvůr Blatná

 

 

Výše poplatků za komunální odpad a ze psů pro rok 2024
Výše poplatků za komunální odpad a ze psů

Svozy komunálního odpadu 8.1. - 23.12.2024
Svoz KO probíhá každé sudé pondělí

Svoz komunálního odpadu 6.2. - 25.12.2023
Svoz KO probíhá každé sudé pondělí

Výše poplatků za komunální odpad pro rok 2023
Výše poplatků za komunální odpad pro rok 2023

Výše poplatků za komunální odpad pro rok 2022
Výše poplatků za komunální odpad pro rok 2022