Odpadové hospodářství

Informace o nakládání s odpady

Nakládání s odpady

Nakládání s odpady se řídí OZV Obce Kadov. Platné znění naleznete v části vyhlášky.


Sběrný dvůr Blatná

1. 1. 2022 vešla v platnost smlouva na zajištění odběru odpadu ve sběrném dvoře v Blatné.
Obec Kadov touto smlouvou zajistila za platbu 100,- Kč/občan obce a 50,- Kč/rekreační objekt včetně DPH občanům možnost ukládání odpadu na sběrný dvůr v Blatné. Občané na sběrném dvoře již nic neplatí, ale musí se prokázat občanským průkazem nebo vlastnictvím nemovitosti v naší obci.
 
Podmínky pro ukládání odpadu jsou pro občany Blatné a občany všech smluvních obcí shodné a je třeba je dodržovat.
 
Je možné ukládání jakéhokoliv odpadu, kromě několika výjimek, např. eternit, sádrokarton, okna a okenní rámy.
 
Na sběrný dvůr jsou přijímány běžné odpady z domácností a to:
 
objemný odpad (nábytek, matrace, koberce apod.), veškerý tříděný (plasty, papír, sklo, nápojový karton), elektroodpad, nebezpečný odpad (barvy, oleje apod.) a pneumatiky z osobních automobilů. Dále bioodpad – větve a trávu.

Informaci o otevírací době a kompletní seznam odpadů, které je možné uložit ve sběrném dvoře naleznete zde: Sběrný dvůr Blatná

 

 

Výše poplatků za komunální odpad pro rok 2022
Výše poplatků za komunální odpad pro rok 2022