Žádost o vyjádření k existenci nadzemních nebo podzemních sítí

Žádost o vyjádření k existenci nadzemních nebo podzemních sítí při plánování výkopových prací.

Žádost o vyjádření k existenci nadzemních nebo podzemních sítí můžete podat na http://www.zadosti.cz/