Chudobinec

Zakladatelem chudobince Byl Jiří Zdeněk Vratislav z Mitrovic, majitel statku Pole.

Na základě jeho poslední vůle byl 21. února 1656 zřízen špitál pro 6 chudých osob. Starý špitál stál původně u silnice horažďovické. V r. 1856 byla vystavena nynější budova, nad jejíž vchodem je znak Linkerovský a de Arvayovský.