Škola

Bývalá škola v Kadově.

ŠkolaDříve vyučování dětí obstarávali faráři při tzv. křesťanském učení. Od r. 1657, kdy počet osadníků stoupl začali vyučovat ustanovení učitelé. Noví učitelé byli dosazováni se souhlasem faráře, musel skládat vyznání víry a od osadníků dostával posnopné. Za hraběte Frant. K.R. Sweerts-Sporka byli ustanoveni školmistrové pro učení selských dětí. Ti byly placeni z důchodu hraběte. V r. 1757 byla vystavěna škola v Kadově, kde byl byt pro učitele, světnice pro děti s třemi okny, hřebíčková kamna z kachlíků, 3 tabule, 8 lavic… Školu navštěvovaly děti z celé kadovské osady. V r. 1845 byla škola nově vystavena. Ponejprv se děti učily v jedné třídě, v r. 1825 ve dvou, v r.1875 ve třech a od r. 1884 ve čtyřech třídách. Přiškolené obce byly Kadov, Pole Vrbno a Málkov. Škola byla zrušena v červnu 1978, ještě několik let poté v ní fungoval přírodovědný kroužek.