Tvrz a dvůr v Málkově

Nejstarší zmínku máme již v roce 1393.

Jednalo se o kamenné stavení s vysokým štítem, které se bohužel nezachovalo.