Zastupitelstvo obce ve volebním období 2010 - 2014

Zastupitelstvo obce Kadov ve volebním období 2010 - 2014

Starostka: Tomanová Vladimíra
Místostarosta: Dobřemysl Karel, Bc.

Jméno Funkce
Bc. Karel Dobřemysl místostarosta
Igor Pavel člen finančního výboru
Ing. Jiří Vlček člen kontrolního výboru
František Červený člen finančního výboru
Ludmila Tesařová předsedkyně finančního výboru, knihovnice a veřejný internet Pole
Marie Karešová členka kontrolního výboru
Bc. Dagmar Smetanová členka kontrolního výboru
Petra Karešová předsedkyně kontrolního výboru
Vladimíra Tomanová starostka
Jana Novotná účetní
Jana Zelenková knihovnice, veřejný internet – středy Kadov
Dana Spurná veřejný internet – soboty Kadov

Kontrolní výbor:
Předseda: Mgr. Petra Karešová
Členové:
Marie Karešová, Václav Suda, Ing. Jiří Vlček, Bc. Dagmar Smetanová

Finanční výbor:
Předseda: Ludmila Tesařová
Členové:
Hana Augustinová, Marie Jeníčková, Igor Pavel, František Červený

Komise pro kulturní a občanské záležitosti
Předseda: Marie Sulková
Členové:
Věra Skuhravá, Božena Štěrbová, Jitka Kubešová, Marie Jeníčková