Schválený závěrečný účet obce Kadov za r.2020

Závěrečný účet obce Kadov včetně příloh. Závěrečný účet obce Kadov byl schválen na zasedání OZ Kadov dne 17.6.2021-č. usnesení 3/21/II.

Vyvěšeno na úřední desku: 21.06.2021

Z úřední desky bylo sejmuto: 07.07.2021