Schválený závěrečný účet obce Kadov za r. 2021

Závěrečný účet obce Kadov včetně příloh. Závěrečný účet obce Kadov byl schválen na zasedání OZ Kadov dne 5. 5. 2022-č. usnesení 2/22/II

Vyvěšeno na úřední desku: 11.05.2022

Z úřední desky bylo sejmuto: 27.05.2022