Schválený závěrečný účet obce Kadov za r. 2022

Závěrečný účet obce Kadov včetně příloh. Závěrečný účet obce Kadov byl schválen na zasedání OZ Kadov dne 18. 5. 2023-č. usnesení 3/23/II

Vyvěšeno na úřední desku: 29.05.2023

Z úřední desky bylo sejmuto: 14.07.2023