Závěrečný účet obce Kadov za rok 2019

Závěrečný účet obce za rok 2019 včetně příloh. Závěrečný účet obce byl schválen na zasedání OZ Kadov dne 25. 6. 2020 – č. usnesení 4/20/I

Vyvěšeno na úřední desku: 29.06.2020

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.07.2020