Rybníky v okolí Kadova

Krajina okolí Kadova je doslova poseta rybníky.

Rybníky v okolí Kadova -  Ing. Pavel Štěrba
Rybníky v okolí Kadova
Rybníky v okolí Kadova -  Ing. Pavel Štěrba
Rybníky v okolí Kadova -  Ing. Pavel Štěrba
Rybníky v okolí Kadova -  Ing. Pavel Štěrba
Rybníky v okolí Kadova -  Ing. Pavel Štěrba
Rybníky v okolí Kadova -  Ing. Pavel Štěrba
Rybníky v okolí Kadova -  Ing. Pavel Štěrba

Velká Kuš
Asi nejznámějším, nejfotogeničtějším a nejnavštěvovanějším je Velká Kuš, která má výměru 52,39 ha. Rybník byl vybudován v 16. st. Václavem Zmrzlíkem ze Svojšína. Dominantu hráze tvoří obrovské duby a borovice a v neposlední řadě také ostrov, který dělá Kuš výjimečným rybníkem. 

Malá Kuš
má přítok z Velké Kuše a ze Zábořského potoka. Na hrázi Malé Kuše je mlýn. Mlýn fungoval již v r. 1631 a je jednou z nestarších staveb na Kadovsku.

Kopanina
rybník byl zbudován r. 1984 mysliveckým sdružením. Výměra 0,1 ha. Slouží jako napajedlo pro zvěř.

Pálenec Velký 
Výměra – 36,56 ha. Rybník má tvar trojúhelníkový, přes hráz vede cesta. Na straně od Vrbna je dětský tábor. Na severo-východní straně je mikrobiologická stanice.

Pálenec Malý
Je to rybník s ostrůvkem o výměře 2,95 ha, který leží pod hrází Velkého Pálence

Žabinec

Nadýmač 
Je to šestý rybník na mračovském potoce. Výměra činí 4,5 ha. 

Smyslov
Výměra 22,37 ha. Jedná se o velice členitý rybník. Na východním břehu leží hájovna na Brdech. 

Vitanov
Je napájen z Radova. Výměra je 15,97 ha. Na dně je spousta žulových balvanů. 

Vitanovské jezárko
Výměra 4,32 ha. Rybník je doslova zahalen lesem. Na jeho břehu je bývalá hájovna. Přítok vody je z Radova a odtok na Vitanov.

Radov
Výměra 48,27 ha. Je to členitý rybník s bahnitým ostrůvkem se spoustou žulových balvanů. V létě zde můžeme vidět největší zastoupení vodního ptactva.

Hadí 
Výměra 12,56 ha. Rybník je z větší části zahalen lesem. Leží na úpatí lesa Hora (V hoře). V letních měsících je hojně využíván. Pod hrází je ubytovací zařízení pro turisty. Voda sem přitéká z Velkého Pálence.

Kubov – Blatenský r.
Horský Malý - výměra 0,39 ha. Přítok má z Velkého Horského a odtéká do Velké Kuše. Po hrázi vede polní cesta.

Horský Velký - po hrázi vede cesta ze Záboří do Málkova. U rybníka je dětský tábor. Výměra činí 1,27 ha

Háj 

Málkovský Dvorský
Nachází se v obci pod zbytky někdejšího málkovského dvora. Je částečně vytesaný ve skále. Odtéká do návesního rybníka.

Lípa Malá - výměra je1,68 ha. Rybník je obrostlý břízami. Odtéká do Velké Kuše. Po hrázi vede polní cesta.

Lípa Velká - odtéká do Velké Kuše. Rozloha Lípy je 2,21 ha.

Podkadovský
Výměra 2,36 ha. Leží u silnice z Kadova do Málkova, přitéká z Vusího.

Vusej
Výměra 7,46 ha. Rybník je pověstný množstvím žulových útvarů.

Krčový 
Je to velmi členitý rybník. Je zasazen v malebném prostředí a napájen převážně z lesa. Po hrázi vede cesta do Bezděkova. Po okrajích rybníka jsou zajímavé žulové útvary, z kterých je možno vstoupit do vody. Na jižní straně funguje v letních měsících dětský tábor.

Paseka
Výměra – 1,98 ha. Voda přitéká z Krčového a odtéká do Chmeličného.

Chmeličný (Chmelnice) 
Název je podle chmelnice, která zde byla, když se v Poli vařilo pivo. Přítok má z Paseky a odtéká do Hlubokého. Výměra je 1,50 ha.

Hluboký 
Je to rybník trojúhelníkového tvaru, voda do něj přitéká z Chmeličného. Po hrázi vede silnice z Pole do Kadova.

Mlýnský 
Nalézá se mezi vesnicemi Pole a Kadov. Výměra je 6,54 ha. Voda odtéká na Smyslov. Na hrázi je postaven mlýn, který fungoval ještě v 2. světové válce.

Loužnice Velká
Výměra je 4,55 ha. Rybník patří k obci Pole. Není příliš zarostlý, na hrázi je pouze několik starších vrb a olší. 

Mlýnský

V tomto seznamu samozřejmě nejsou popsány všechny rybníky okolí Kadova, ale alespoň největší a nebo krajinářsky či historicky významné.