Dotace z Programu obnovy venkova JK v roce 2020

Obci Kadov byla poskytnuta z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje

Obci Kadov byla poskytnuta z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 dotace na "Úroky z úvěru na pořízený majetek - areál letního dětského tábora ve Vrbně"
Celkové náklady akce: 25 197,60 Kč
Dotace ve výši: 17 618,72
Vlastní podíl obce: 7 578,88
Děkujeme za podporu.

Publikováno: 04.01.2021

Aktualizováno: 14.07.2021