Koncert v kostele sv. Václava v Kadově 11. 8. 2018

V sobotu dne 11.srpna 2018 proběhl v kostele sv. Václava v Kadově již 11. koncert varhanní a duchovní hudby.

V kostele nás nejprve přivítal pan farář P.Mgr. Rudolf Hušek, poté paní starostka Vladimíra Tomanová, a o stavu varhan nám pověděl MgA. Aleš Kaňka, zástupce ředitele Pražské konzervatoře.
Pan Kaňka má na organizaci koncertů a rovněž i na záchraně varhan velké zásluhy. Poté už se rozezněl krásný zvuk varhan, na které hrál pan Mgr. Jan Kalfus. Ten také doprovázel Sušický dětský sbor ZUŠ Fr.Stupky, vedený sbormistry paní A. Sušilovou, panem J. Pelechem a panem J. Baierlem. Sbor byl smíšený 60 ti členný, mladší a starší žáci. Bylo na nich vidět, že zpívají s radostí, láskou a především hodně rádi. A také velmi pěkně. Za to se jim dostalo od kostela plného posluchačů upřímného potlesku.
Koncert se koná každoročně za účelem opravy varhan. Varhany jsou vzácné tím, že jsou stále v původním stavu tak, jak je v roce 1768 postavil varhanář pan Vojtěch Schreyer. Je jim tedy 250 let a jsou stále funkční a mají krásný zvuk. Je jisté, že díky vyhlášené veřejné sbírce se je podaří zachránit. Opravy budou postupovat dle finančních možností. Letos se vybralo, jak mě sdělila paní starostka 11 000,- Kč. Částka se přidá na účet u České spořitelny č. 578065329/0800 na který se může stále přispívat.
Na závěr chci poděkovat všem účinkujícím, i ostatním, kteří se bez nároku na odměnu nějakým způsobem podíleli na celé akci. Letos se koncert opět vydařil.

Koncert v kostele sv. Václava v Kadově
Koncert v kostele sv. Václava v Kadově
Koncert v kostele sv. Václava v Kadově
Koncert v kostele sv. Václava v Kadově
Koncert v kostele sv. Václava v Kadově

Autor článku: Helena Vodičková

Autor fotografií: Vladimíra Tomanová

Publikováno: 11.08.2018

Aktualizováno: 14.07.2021