Oprava části místní komunikace v k.ú. Pole - 2021

Poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na opravu části místní komunikace v Poli

Obec Kadov obdržela v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021 dotaci ve výši 270 000,- Kč na akci „Oprava části místní komunikace v k.ú. Pole“

  • Celkové náklady akce: 1 017 025,69 Kč
  • Poskytnutá dotace: 270 000,- Kč
  • Vlastní podíl obce: 747 025,69 Kč

Oprava části místní komunikace v k.ú. Pole
Oprava části místní komunikace v k.ú. Pole
Oprava části místní komunikace v k.ú. Pole
Oprava části místní komunikace v k.ú. Pole
Oprava části místní komunikace v k.ú. Pole
Oprava části místní komunikace v k.ú. Pole
Oprava části místní komunikace v k.ú. Pole

Publikováno: 29.12.2021

Aktualizováno: 29.12.2021