Ošetření "Lip Svobody" v Kadově na návsi očima občanů 15. 8. 2018

Dne 15.srpna 2018 v 9.30 hodin jsme si vyslechli přednášku o práci arboristů.

Na návsi v Kadově totiž toho dne firma Spěváček ze Sušice provedla ošetření dvou lip. Jednalo se o dva vzrostlé stromy-lípy srdčité. Jak nás paní starostka Tomanová informovala jsou téměř památné. Jedna byla zasazena v roce 1945 na oslavu konce 2.světové války. Ta druhá je o hodně starší, z roku 1919. Příští rok jí bude 100 let. Naši předci je zasadili zřejmě k prvnímu výročí vzniku Československé republiky.
Pan ing. Jan Spěváček nám nejprve vysvětlil , co arboristické práce obnášejí. Jedná se především o ošetřování stromů, vyžínání, mýcení a kácení porostů. Ale také výsadba dřevin. Po zásahu arboristů má mít strom svůj přirozený tvar, zbaven poškozených nebo napadených větví. Přednáška byla poutavá a zajímavá praktickými ukázkami pro dospělé i pro děti. Kdo se přišel podívat zjistil jakým způsobem se arboristé dostávají do korun stromů, mnohdy několik desítek metrů vysokých a jak potom zpět zpátky na pevnou zem. Jaká používají lana, úchyty, jištění. Nářadí musí být upravené, vylehčené a obvykle s okem, tak aby se dalo připnout karabinou, zajištěné proti pádu na zem. Jejich práce tak připomíná činnost horolezců. Ošetření proběhlo i za přítomnosti kamer České televize, regionálního vysílání České Budějovice.
Teď, když se v Kadově podívám na ty dvě ošetřené lípy, vidím je trochu jinak. Za prvé vím proč byly zasazené a jak jsou staré a za druhé vidím, že ta jejich koruna je taková hezčí, prosvětlená. Zásah arboristů jim určitě prospěl.

Obec Kadov děkuje Nadaci Partnerství a panu Ing. Janu Spěváčkovi za skvělou spolupráci. Vladimíra Tomanová, starostka obce

Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření
Ošetření

Autor článku: Helena Vodičková

Autor fotografií: Lucie Kočovská

Publikováno: 15.08.2018

Aktualizováno: 14.07.2021