Poskytnutí dotace z POV na úroky z úvěru za rok 2021

Obci Kadov byla poskytnuta z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje

Obci Kadov byla poskytnuta z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021 dotace na "Úroky z úvěru na pořízený majetek - areál letního dětského tábora ve Vrbně"

Celkové náklady akce: 21 363,30 Kč
Dotace ve výši: 16 000,- Kč
Vlastní podíl obce: 5 363,30

Děkujeme za podporu.

Publikováno: 05.01.2022

Aktualizováno: 05.01.2022