Publicita - Rozšíření a úpravy venkovního hřiště v Kadově 2023

Podpora rozvoje regionů 2019+ z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova

Tuto akci jsme zrealizovali v roce 2023 za přispění prostředků státního rozpočtu ČR. Celkové náklady projektu byly 1 078 728,00 Kč, spolufinancování ze státního rozpočtu ČR (MMR) 497 000,- Kč a vlastní podíl obce 581 728,00 Kč

Hlavním cílem projektu bylo obnovení místa aktivního i pasivního odpočinku v obci Kadov

  • Termín realizace: duben – červenec 2023
  • Celková výše projektu: 1 078 728,00 Kč
  • Výše spolufinancování MMR: 497 000,00 Kč

Rozšíření a úpravy venkovního hřiště v Kadově
Rozšíření a úpravy venkovního hřiště v Kadově
Rozšíření a úpravy venkovního hřiště v Kadově
Rozšíření a úpravy venkovního hřiště v Kadově
Rozšíření a úpravy venkovního hřiště v Kadově
Rozšíření a úpravy venkovního hřiště v Kadově
Rozšíření a úpravy venkovního hřiště v Kadově
Rozšíření a úpravy venkovního hřiště v Kadově
Rozšíření a úpravy venkovního hřiště v Kadově
Rozšíření a úpravy venkovního hřiště v Kadově
Rozšíření a úpravy venkovního hřiště v Kadově
Rozšíření a úpravy venkovního hřiště v Kadově
Rozšíření a úpravy venkovního hřiště v Kadově
Rozšíření a úpravy venkovního hřiště v Kadově
Rozšíření a úpravy venkovního hřiště v Kadově
Rozšíření a úpravy venkovního hřiště v Kadově
Rozšíření a úpravy venkovního hřiště v Kadově
Rozšíření a úpravy venkovního hřiště v Kadově
Rozšíření a úpravy venkovního hřiště v Kadově
Rozšíření a úpravy venkovního hřiště v Kadově
Rozšíření a úpravy venkovního hřiště v Kadově
Rozšíření a úpravy venkovního hřiště v Kadově
Rozšíření a úpravy venkovního hřiště v Kadově

Autor článku: Vladimíra Tomanová

Autor fotografií: Vladimíra Tomanová

Publikováno: 25.11.2023

Aktualizováno: 25.11.2023