Se sousedy k vzdělávání

Obec Kadov se zapojila do projektu Se sousedy k vzdělávání, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Se sousedy k vzdělávání
Se sousedy k vzdělávání
Se sousedy k vzdělávání
Se sousedy k vzdělávání
Se sousedy k vzdělávání

V rámci tohoto projektu mělo možnost 20 nezaměstnaných spoluobčanů z Kadova, Pole, Lnářského Málkova, Čečelovic, Tchořovic a Mačkova absolvovat v období od 17. 3. 2011 do 8. 4. 2011 poradenský program, program měkkých dovedností a program IT. Všichni sice tento projekt neabsolvovali, ale většina uspěla a úspěšně absolvovala. 4 účastníci v současné době pokračují v dalších rekvalifikačních kurzech. Díky tomuto projektu se obci podařilo vytvořit 4 pracovní místa pro veřejně prospěšné práce a tím získat finanční prostředky na mzdu 4 zaměstnanců v téměř 100%ní výši, což nejsou zanedbatelné částky a na vzhledu obcí to je a ještě bude znát (o: .

Autor článku: Vladimíra Tomanová

Autor fotografií: Archiv

Publikováno: 08.04.2011

Aktualizováno: 14.07.2021