Setkání důchodců 2007

Dne 16. června 2007 se v naší obci konalo tradiční Setkání důchodců, tentokrát s heligonkami.

Tradiční setkání důchodců,
tentokrát s heligonkami se konalo v sobotu 16. 6. 2007 na myslivecké chatě v Kadově.
Na úvod byly pozvány ředitelka Oblastní charity Strakonice a vedoucí Domu klidného stáří sv. Anny Olga Medlínová a Bc. Lucie Teringlová, DiS. - vedoucí pečovatelské služby Oblastní charity Strakonice, které seznámily přítomné seniory se službami, které jsou schopné zajistit, na co mají nárok a jaké mají možnosti.
Dalším hostem byla zástupkyně Policie ČR poručík Věra Skolková, která přišla seniorům poradit, jak předcházet nepříjemným zkušenostem s nezvanými návštěvníky – podomními prodejci, podvodníky, zloději apod. Informační letáky jak o službách Oblastní charity Strakonice, o Službách v domácnosti poskytovaných soukromou osobou, která byla též představena, tak i Praktický průvodce prevencí kriminality pro seniory byly na místě k dispozici a nyní jsou i na Obecním úřadě v Kadově.
Poté následovalo občerstvení, vystoupení dětské taneční skupiny PRIM ze ZŠ T.G. Masaryka a volná zábava za doprovodu heligonek.
Komu se nelíbilo, dobrovolně odešel, účast byla velmi slušná a poslední účastníci odcházeli ve 2 hodiny ráno.

Publikováno: 16.06.2007

Aktualizováno: 14.07.2021