Varhanní koncert v kostele sv. Václava v Kadově

Varhanní koncert a veřejná sbírka v kostele sv. Václava v Kadově 2.8.2008

Varhanní koncert v Kadově
Z připravovaného varhanního koncertu na sobotní podvečer 2. srpna 2008 v kostele sv. Václava v Kadově jsem byla od začátku v rozpacích, zda přijde dost lidí, zda se varhany i přes přezkoušení rozezní, zda nebude moc zima…
S občany místní farnosti jsme se sešli a důkladně uklidili a vymetli pavouky.
Po domluvě s panem farářem Heřmanem Fritschem jsme v den koncertu kostel otevřeli o 2 hodiny dříve, aby varhaník pan Adam Viktora mohl hrou „profouknout píšťaly“. Nervózně jsem přešlapovala u vrat kostela a nedočkavě vyhlížela první návštěvníky, kteří nějak nepřicházeli, ale… během pár desítek minut se kostel totálně naplnil dychtivými posluchači a posluchačkami, až museli dobrovolníci přinést ještě 4 lavice od sousedního obchodu a dost lidiček zůstalo stát. V kostele v Kadově v tu chvíli bylo něco kolem 145 lidí a užasla jsem, myslím, nejen já, ale i pan farář Fritsch.
Pan farář Fritsch přivítal všechny přítomné a pár slov pronesl i varhaník pan Viktora. Již první tóny vzácného nástroje nenechaly nikoho z přítomných na pochybách, že si varhany zaslouží naši pozornost a společnou péči. Některé skladby doprovodila svým hlasem sopranistka Gabriela Eibenová. Byla to prostě nádhera a já ještě jednou děkuji touto cestou panu faráři Fritschovi za laskavost a vstřícnost při přípravě této akce. Společně jsme se domluvili, že finanční prostředky ze vstupného ve výši 8 150,- Kč vložíme na založený účet u České spořitelny č. 0578065329/0800, kde se budou shromažďovat finance z vyhlášené veřejné sbírky na opravu varhan a interiéru kostela.
Zároveň jsme se shodli na tom, že by bylo hezké uspořádat varhanní koncert v Kadově i v příštím roce, pokud nám to zdravotní stav varhan dovolí, a založit tím krásnou kulturní tradici.
Stylové restaurování nástroje do původního stavu z doby vzniku včetně odkrytí a restaurování původní povrchové úpravy skříně varhan by dle Dr. Honyse, organologa diecéze, přišlo na 2 milióny korun a „pouhé“ konzervační ošetření a nezbytně nutná údržba nástroje s nejnutnějšími dílčími restaurátorskými zásahy by stálo kolem 300 000,- Kč. Veřejná sbírka bude po splnění všech legislativních předpisů pořádána od 1. 10. 2008 po dobu 2 let na výše uvedený účet, pokladničkami a sběracími listinami na celém území ČR. Děkuji všem, kteří pomohli s přípravou koncertu, všem, kteří přišli a všem, kteří finančně podpoří naši veřejnou sbírku.
Vladimíra Tomanová, starostka obce Kadov

Varhanní koncert a veřejná sbírka v kadovském kostele
Varhanní koncert a veřejná sbírka v kadovském kostele

Publikováno: 02.08.2008

Aktualizováno: 04.04.2019