Veřejná sbírka a koncert ve prospěch opravy historických varhan v Kadově

Koncert duchovní hudby v kostele sv. Václava v Kadově proběhl 28.7.2012.

V sobotu 28. července 2012 jsme společně s Římskokatolickou farností Blatná uspořádali v pořadí již 5. koncert duchovní hudby v kostele sv. Václava v Kadově.
Po uspořádání 1. koncertu v roce 2008, za který jsme zaplatili honorář ve výši 10 000,- Kč, jsme byli trochu v rozpacích, zda pokračovat dále. Poté jsme ale založili veřejnou sbírku se zaměřením na opravu varhan. Ve prospěch veřejné sbírky pomohla v roce 2009 uspořádat Novoroční koncert i paní Dana Šimáčková, kadovská rodačka, se Základní uměleckou školou Klementa Slavického v Praze v kulturním středisku U Koruny v Radotíně. Výtěžek z tohoto koncertu, stejně jako výtěžek ze všech následujících koncertů v kadovském kostele, byl poukázán na konto veřejné sbírky u České spořitelny č. 0578065329/0800, kde je k dnešnímu dni již 111 139,- Kč. Štěstím pro nás byla nabídka pana Mgr. Aleše Kaňky, zástupce ředitele Pražské konzervatoře, na seznámení s členy sboru SEOUL ORATORIO z Jižní Koreje a jejich ředitelem panem Choiem. Tito byli naším kostelem a varhanami natolik uneseni, že nabídli uspořádání koncertu na podporu opravy varhan. Od té doby každým rokem účinkují zdarma, pouze za malé občerstvení, se svými českými kolegy z pražské konzervatoře v druhé polovině července v kostele sv. Václava v Kadově. Jinak většinu léta vystupují v koncertních sálech v Praze, např. v Rudolfinu. V letošním roce se nám podařilo i s 10 000,- ovým vkladem našich přátel z Jižní Koreje vybrat 20 011,- Kč, což je dozajista skvělé. Nyní činíme další kroky ke získání více finančních prostředků či dotací, abychom náš skvost dokázali opravit.
Děkujeme všem, kteří přišli na koncert a přispěli a všem, kteří se přispět chystají. Zároveň děkujeme panu farářovi Heřmanovi Fritschovi za výbornou spolupráci a vstřícnost, Mgr. Alešovi Kaňkovi za skvělou organizaci celého koncertu a všem účinkujícím. Další velký dík patří všem, kteří nám pomohli při zajišťování koncertu a občerstvení.

Veřejná sbírka a koncert ve prospěch historických varhan v Kadově
Veřejná sbírka a koncert ve prospěch historických varhan v Kadově
Veřejná sbírka a koncert ve prospěch historických varhan v Kadově
Veřejná sbírka a koncert ve prospěch historických varhan v Kadově
Veřejná sbírka a koncert ve prospěch historických varhan v Kadově
Veřejná sbírka a koncert ve prospěch historických varhan v Kadově
Veřejná sbírka a koncert ve prospěch historických varhan v Kadově
Veřejná sbírka a koncert ve prospěch historických varhan v Kadově
Veřejná sbírka a koncert ve prospěch historických varhan v Kadově
Veřejná sbírka a koncert ve prospěch historických varhan v Kadově
Veřejná sbírka a koncert ve prospěch historických varhan v Kadově
Veřejná sbírka a koncert ve prospěch historických varhan v Kadově
Veřejná sbírka a koncert ve prospěch historických varhan v Kadově
Veřejná sbírka a koncert ve prospěch historických varhan v Kadově
Veřejná sbírka a koncert ve prospěch historických varhan v Kadově
Veřejná sbírka a koncert ve prospěch historických varhan v Kadově
Veřejná sbírka a koncert ve prospěch historických varhan v Kadově
Veřejná sbírka a koncert ve prospěch historických varhan v Kadově
Veřejná sbírka a koncert ve prospěch historických varhan v Kadově
Veřejná sbírka a koncert ve prospěch historických varhan v Kadově
Veřejná sbírka a koncert ve prospěch historických varhan v Kadově
Veřejná sbírka a koncert ve prospěch historických varhan v Kadově
Veřejná sbírka a koncert ve prospěch historických varhan v Kadově
Veřejná sbírka a koncert ve prospěch historických varhan v Kadově
Veřejná sbírka a koncert ve prospěch historických varhan v Kadově
Veřejná sbírka a koncert ve prospěch historických varhan v Kadově
Veřejná sbírka a koncert ve prospěch historických varhan v Kadově
Veřejná sbírka a koncert ve prospěch historických varhan v Kadově
Veřejná sbírka a koncert ve prospěch historických varhan v Kadově
Veřejná sbírka a koncert ve prospěch historických varhan v Kadově

Autor článku: Tomanová V.

Autor fotografií: Ing. Vlček J.

Publikováno: 28.07.2012

Aktualizováno: 14.07.2021