Granty a dotace pro SDH Kadov za rok 2006 (archiv dokumentů)

Granty pro jednotlivé Sbory dobrovolných hasičů Obce Kadov za rok 2006

Obec Kadov také požádala o poskytnutí grant z Grantového programu Jihočeského kraje GP – na podporu jednotek SDH obcí a ostatních složek IZS na projekty „Renesance SDH Kadov, Pole, Vrbno a Lnářský Málkov – dovybavením k akceschopnosti.“ Pro každý sbor byla vypracována zvláštní žádost a to se vyplatilo! Obec obdržela grant pro SDH Pole, Vrbno a Lnářský Málkov v celkové výši 140 185,- Kč a vlastní podíl obce činil 61 515,- Kč. Jednotlivé sbory si pořídili pracovní uniformy, boty, čepice, opasky, žebříky, hadice, rozdělovače, hasící přístroje apod..

Vyvěšeno na úřední desku: 01.01.2007

Z úřední desky bylo sejmuto: 31.03.2007