Informace o závěrečném účtu DSO SMOOS za rok 2022 (archiv dokumentů)

Závěrečný účet DSO SMOOS za rok 2022 byl schválen VH SMOOS dne 15.6.2023.

Schválený závěrečný účet je zveřejněn na webových stránkách https://www.smoos-st.cz/.

Vyvěšeno na úřední desku: 06.09.2023

Z úřední desky bylo sejmuto: 22.09.2023