Informace od FÚ Blatná (archiv dokumentů)

Informace od FÚ Blatná k dani z nemovitostí na rok 2012 a od roku 2012.

Infomace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitostí v roce 2012 ve formátu pdf.
Infomace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitostí od roku 2012 ve formátu pdf.

Finanční úřad v Blatné na rok 2012 hromadný předpisný seznam o vyměření daně z nemovitostí na rok 2012 nevydával, ale poplatníkům bude umožněno nahlédnutí v elkektronické podobě do hromadného předpisného seznanu vydaného kterýmkoliv finančním úřadem v České republice.
Nahlédnutí bude umožněno na Finačním úřadu v Blatné v kanceláři č. 2 a č.4 ve dnech:

  • pondělí od 7. 30 hod do 17.00 hod.
  • středa od 7. 30 hod do 17.00 hod.
  • pátek od 7.30 hod do 11.00 hod.

Vyvěšeno na úřední desku: 06.04.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 22.04.2012