Informace pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - voličský průkaz (archiv dokumentů)

Informace pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a žádost o voličský průkaz

Vyvěšeno na úřední desku: 27.09.2021

Z úřední desky bylo sejmuto: 06.10.2021