Jmenný seznam kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí konaných 10.10. - 11.10.2014 (archiv dokumentů)

Jmenný seznam všech platných kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí konaných 10.10. - 11.10.2014.

Jmenný seznam všech platných kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí konaných 10.10. - 11.10.2014 je k nahlédnutí na webových stránkách ČSÚ.

Vyvěšeno na úřední desku: 28.08.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 11.10.2014