KÚ Jihočeského kraje vydává Opatření obecné povahy č. 1/2024/OZZL, č.j.: KUJCK 63274/2024 (archiv dokumentů)

Opatření obecné povahy - výjimka ze základních podmínek ochrany vlka obecného

Vyvěšeno na úřední desku: 27.05.2024

Z úřední desky bylo sejmuto: 12.06.2024