Ministerstvo vnitra ČR vydává mimořádné opatření č.j.: MV- 48168-1/OAM-2020 (archiv dokumentů)

Ministerstvo vnitra ČR vydává mimořádné opatření - dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky

Vyvěšeno na úřední desku: 13.03.2020

Z úřední desky bylo sejmuto: 29.03.2020