Návrh závěrečného účtu DSO Horažďovicko za rok 2022

Návrh závěrečného účtu DSO Horažďovicko za rok 2022 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Horažďovicko za rok 2022

Vyvěšeno na úřední desku: 31.05.2023

Z úřední desky bude sejmuto: 31.12.2024