Návrh závěrečného účtu obce Kadov za r. 2021 (archiv dokumentů)

Návrh závěrečného účtu obce Kadov včetně příloh: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2021, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021, Zpráva o přijatých transferech v roce 2021

Vyvěšeno na úřední desku: 11.04.2022

Z úřední desky bylo sejmuto: 31.12.2023