Návrh závěrečného účtu obce Kadov za rok 2020 (archiv dokumentů)

Výkaz pro plnění rozpočtu, Přijaté transfery, Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2019

Vyvěšeno na úřední desku: 26.05.2021

Z úřední desky bylo sejmuto: 17.06.2021