Návrh závěrečného účtu SMOOS za rok 2022

Návrh závěrečného účtu Svazku měst a obcí okresu Strakonice, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření od 1.1.2022 do 31.12.2022

Vyvěšeno na úřední desku: 22.05.2023

Z úřední desky bude sejmuto: 31.12.2024